ارائه کارنامه دانش آموزان در قالب اکسل (Excel)

5,000 تومان

ارائه کارنامه دانش آموزان در قالب اکسل (Excel) یکی از دغدغه های مدارس برای ارائه نمرات دانش آموزان داشتن کارنامه…

128 فروش
خرید محصول

ارائه کارنامه مستمر و پایانی در قالب اکسل (Excel)

50,000 تومان

این محصول به درخواست تعدادی از مدارس برای ارائه نمرات مستمر و پایانی تهیه شده است . یکی از دغدغه…

193 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 1 مخلوط و جداسازی مواد

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

32 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 10 مغناطیس

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

69 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 11 کانی ها

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

44 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 12 سنگ ها

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

41 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 13 هوازدگی

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

127 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

52 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 15 شکست نور

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

27 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 2 ترکیبات شیمیایی

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

41 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 از درون اتم چه خبر

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

106 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 4 تنظیم عصبی

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

95 فروش
خرید محصول