ذر حال نمایش 1–9 از 10 نتیجه

بسته آموزشی فصل 2 علوم هشتم

بدون امتیاز 0 رای
محسن پاکروان
بسته آموزشی فصل 2 علوم هشتم بسته آموزشی فصل 2 علوم تجربی هشتم این بسته شامل موارد زیر است :…
group1
5000تومان

بسته آموزشی فصل1 علوم هشتم

بدون امتیاز 0 رای
محسن پاکروان
بسته آموزشی فصل1 علوم هشتم بسته آموزشی فصل1 علوم هشتم این فایل ها شامل موارد زیر است : جزوه آموزشی…
group2
5000تومان

بسته آموزشی فصل3 علوم هشتم

بدون امتیاز 0 رای
محسن پاکروان
بسته آموزشی فصل3 علوم هشتم بسته آموزشی فصل3 علوم تجربی هشتم این بسته شامل موارد زیر است : نمونه سؤالات…
group1
5000تومان

بسته آموزشی فصل4 علوم هشتم

بدون امتیاز 0 رای
محسن پاکروان
بسته آموزشی فصل4 علوم هشتم بسته آموزشی فصل 4 علوم تجربی هشتم این بسته شامل موارد زیر است : آزمون…
group1
5000تومان

بسته آموزشی فصل5 علوم هشتم

بدون امتیاز 0 رای
محسن پاکروان
بسته آموزشی فصل5 علوم هشتم بسته آموزشی فصل5 علوم هشتم این بسته شامل موارد زیر است : آزمون فصل 4…
group1
5000تومان

بسته آموزشی فصل6 علوم هشتم

بدون امتیاز 0 رای
محسن پاکروان
بسته آموزشی فصل6 علوم هشتم بسته آموزشی فصل6 علوم هشتم این بسته شامل موارد زیر است : نمونه سؤالات آزمون…
group1
4000تومان

بسته آموزشی فصل7 علوم هشتم

بدون امتیاز 0 رای
محسن پاکروان
بسته آموزشی فصل7 علوم هشتم بسته آموزشی فصل7 علوم هشتم این بسته شامل موارد زیر است : سؤالات آزمون قلم…
group1
3000تومان

بسته آموزشی فصل8 علوم هشتم

4.00 1 رای
محسن پاکروان
بسته آموزشی فصل8 علوم هشتم بسته آموزشی فصل8 علوم هشتم این بسته شامل موارد زیر است : نمونه سؤالات آزمون…
group1
5000تومان

کارنامه ارائه نمرات دانش آموزان

بدون امتیاز 0 رای
محسن پاکروان
کارنامه ارائه نمرات دانش آموزان کارنامه ارائه نمرات دانش آموزان در برنامه اکسل قابلیت های برنامه : ارائه نمرات به…
group1
4000تومان