کارنامه اکسل

ارائه کارنامه دانش آموزان در قالب اکسل (Excel)

50,000 تومان

ارائه کارنامه دانش آموزان در قالب اکسل (Excel) یکی از دغدغه های مدارس برای ارائه نمرات دانش آموزان داشتن کارنامه…

139 فروش
خرید محصول
کارنامه اکسل

ارائه کارنامه مستمر و پایانی در قالب اکسل (Excel)

50,000 تومان

ارائه کارنامه مستمر و پایانی در قالب اکسل (Excel) این محصول به درخواست تعدادی از مدارس برای ارائه نمرات مستمر…

199 فروش
خرید محصول
فصل 1 علوم هفتم

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 1 – تجربه و تفکر

5,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 1 – تجربه و تفکر این پاورپوینت بر اساس تدریس فصل 1 علوم هفتم…

70 فروش
خرید محصول
فصل 11 علوم هقتم

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 11 – یاخته و سازمان بندی آن

10,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 11 – یاخته و سازمان بندی آن تعداد اسلاید : 15 تهیه کننده :…

2 فروش
خرید محصول
فصل 12 علوم هفتم

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 12 – سفره سلامت

10,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 12 – سفره سلامت تعداد اسلاید : 16 تهیه کننده : آقای محسن پاکروان…

1 فروش
خرید محصول
فصل 13 علوم هفتم

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 13 – دستگاه گوارش

10,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 13 – دستگاه گوارش تعداد اسلاید : 16 تهیه کننده : آقای محسن پاکروان…

2 فروش
خرید محصول
فصل 14 علوم هفتم

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 14 – دستگاه گردش مواد

10,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 14 – دستگاه گردش مواد تعداد اسلاید : 16 تهیه کننده : آقای محسن…

2 فروش
خرید محصول
فصل 2 علوم هفتم

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 2 – اندازه گیری

10,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 2 – اندازه گیری تعداد اسلاید : 10 تهیه کننده : آقای محسن پاکروان…

28 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 3 – اتم الفبای مواد

10,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 3 – اتم الفبای مواد تعداد اسلاید : 14 تهیه کننده : آقای محسن…

40 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 4 – مواد پیرامون ما

10,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 4 – مواد پیرامون ما تعداد اسلاید : 18 تهیه کننده : آقای محسن…

30 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 5 – از معدن تا خانه

10,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 5 – از معدن تا خانه تعداد اسلاید : 22 تهیه کننده : آقای…

48 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 6 – سفر آب روی زمین

10,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 6 – سفر آب روی زمین تعداد اسلاید : 17 تهیه کننده : آقای…

36 فروش
خرید محصول