سبد خرید 0

سوالات متن علوم هفتم فصل 14 دستگاه گردش مواد

فصل 14 علوم هفتم

دستگاه گردش خون در انسان شامل چه بخشهایی است ؟

شامل قلب، رگ ها و خون است

خون چیست ؟

دستگاه گردش مواد برای اینکه بتواند با تمام یاخته های بدن ارتباط برقرار کند به مایعی نیاز دارد تا مواد را با خود جابه جا کند.این مایع در بیشتر جانوران، خون است.

قلب سالانه چه مقدار خون را جابه جه می کند ؟

حدود 2 میلیون لیتر

وزن قلب انسان بالغ چقدر است ؟

کمتر از 300 گرم

ساختمان قلب چگونه است ؟

قلب، تلمبه ای ماهیچه ای و توخالی است و چهار حفره دارد، دو حفره در بالا به نام دهلیز و دو حفره در پایین به نام بطن که حفره های بالایی و پایینی با کمک دریچه هایی با هم ارتباط دارند

در شکل مقابل قسمتهای مختلف قلب را نام گذاری کنید .

1) دهلیز چپ
2) بطن چپ
3) دهلیز راست
4) بطن راست

قلب از چه بافتهایی تشکیل شده و هر بافت چه عملی را انجام می دهد ؟

بافت ماهیچه ای : که بخش عمده قلب را تشکیل می دهد و وقتی منقبض می شود، نیرویی ایجاد می کند که به خون فشار می آورد و آن را به درون سرخرگ ها می راند.

بافت پوششی : درون حفره های قلب را می پوشاند ودرتشکیل دریچه های قلبی نیز شرکت می کنند.

بافت پیوندی : در اطراف قلب قرار داشته و به حفاظت از آن کمک می کند.

سرخرگ ها و سیاهرگ ها چه تفاوتی با هم دارند ؟

سرخرگ ها خون را از قلب خارج می کنند و دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارند

سیاهرگ ها خون را به قلب برمی گردانند و دیواره نازک تری دارند و خاصیت ارتجاعی آنها نیز کمتر است

سرخرگ هایی که از فلب خارج می شوند و سیاهرگ هایی که به قلب وارد می شوند را نام ببرید ؟

سرخرگ آئورت : خون اکسیژن دار را از بطن چپ قلب خارج کرده و به اندام ها می برد

سرخرگ ششی : خون کربن دی اکسید دار را از بطن راست چپ خارج کرده و به ششها می برد

بزرگ سیاهرگ زیرین : خون کربن دی اکسید دار را از قسمتهای پائین بدن به دهلیز راست می برد

بزرگ سیاهرگ زبرین : خون کربن دی اکسید دار را از قسمتهای بالایی بدن به دهلیز راست می برد

سیاهرگ های ششی : خون اکسیژن دار را از ششها به دهلیز چپ می برد

در شکل مقابل نام هر قسمت را بنویسید .

1) بزرگ سیاهرگ زبرین
2) سرخرگ ششی ( به سمت شش راست)
3) سیاهرگ
های ششی راست
4) بزرگ
سیاهرگ زیرین
5) بزرگ
سرخرگ آئورت
6) سرخرگ ششی ( به سمت شش چپ)
7) سرخرگ
ششی
8) سیاهرگ
های ششی چپ
9) ادامه
بزرگ سرخرگ آئورت

خون تیره و روشن چه تفاوتی با هم دارند ؟

خون روشن : در سمت چپ قلب وجود دارد و اکسیژن بیشتری دارد .

خون تیره : در سمت راست قلب، وجود دارد و کربن دی اکسید بیشتری دارد .

 گردش عمومی خون را توضیح دهید ؟

خون روشن از بطن چپ به بزرگ سرخرگ آئورت رفته و از آنجا به تمام بدن فرستاده می شود تا نیاز یاخته های بدن را به مواد مغذّی و اکسیژن تأمین کند سپس در یاخته ها اکسیژن را از دست داده و کربن دی اکسید جذب می کنند و توسط بزرگ سیاهرگ ها به دهلیز راست قلب می ریزند

گردش ششی خون را توضیح دهید ؟

خون تیره از بطن راست وارد سرخرگ های ششی شده و از آنجا به ششها رفته و با از دست دادن کربن دی اکسید و گرفتن اکسیژن توسط سیاهرگ های ششی به دهلیز چپ فلب می ریزند .

آیا این جمله درست است ؟«همه سرخرگ ها خون روشن وهمه سیاهرگ ها خون تیره دارند »

خیر ، سرخرگ ششی حاوی خون تیره و سیاهرگ ششی حاوی خون روشن است .

 چرخه حرکت خونی که از بطن چپ خارج و به دهلیز چپ وارد می شود را رسم کنید .

مراحل کار فلب را شرح دهید :

انقباض دهلیزها : دریچه بین دهلیزها و بطن ها باز شده و خون از دهلیزها وارد بطن ها می شود

انقباض بطن ها : دریچه بین دهلیزها و بطن ها بسته شده و دریچه های سینی باز می شود و خون از بطن ها وارد سرخرگ ها می شود .

استراحت عمومی

مویرگ ها چه ویژگی هایی دارند ؟

فقط از یک لایه بافت پوششی ساخته شده اند .

دیواره آنها به قدری نازک و نفوذپذیراست که مواد می توانند از آن خارج یا به آن وارد شوند

  . . سرخرگ ها . . . .  پس از ورود به هر اندام انشعاب زیادی پیدا می کنند و به مویرگ ها تبدیل می شوند

مویرگ ها با اتصال به همدیگر . . سیاهرگ . . . را به وجود می آورند که خون را از اندام خارج می کنند.

جدول زیر را کامل کنید .

ویژگیسرخرگسیاهرگ
به بطن هامتصل اند* 
به دهلیزها متصل اند *
خون را از قلب خارج می کنند* 
خون را به قلب برمی گردانند *
خون را به سایر اندام می برند* 
خون را از اندا مها خارج می کنند *

  نبض چگونه به وجود می آید؟

خون توسط فلب با فشار به سرخرگ ها وارد شده و باعث تنگ و گشاد شدن رگها می شود که به صورت موجی در طول سرخرگ حرکت کرده و هر جا رگ از روی استخوان رد شود حس می شود که به آن نبض می گویند .

چرا پزشکان به جای استفاده از گوشی برای شمارش ضربان قلب از نبض استفاده می کنند ؟

سادگی گرفتن نبض بجای گوشی

کمتر استرس گرفتن بیمار در هنگان گرفتن ضربان قلب

در بدن ما حدود . . .  پنج  . . . لیتر خون جریان دارد .

خون نوعی بافت . . . پیوندی  . . . است

بخش های خون را نام ببرید ؟

خوناب ( پلاسما ) : بخش مایع خون است و از آب، مواد محلول به ویژه قند، نمک و پروتئین تشکیل شده است و 55 درصد خون را تشکیل می دهد .

بخش یاخته ای : یاخته های خون که درون خوناب شناورند و 45 درصد خون را تشکیل می دهند .

خون چه وظایفی را در بدن بر عهده دارد ؟

با انتقال مواد، ارتباط بین دستگاه های متفاوت بدن را برقرار می کند

در ایمنی و تنظیم دمای بدن نقش اساسی دارد .

در جدول زیر یاخته های خونی را از نظر شکل و نوع کار مقایسه کنید .

نوع یاختهشکل یاختهکار یاخته
قرمزسکه مانند با وسط فرو رفتهانتقال گازهای تنفسی ( اکسیژن (O2) و کربن دی اکسید(CO2 ) در خون
سفیدتقریباً کروی شکلدفاع از بدن در برابر عوامل بیگانه مثل میکروب ها
گرده یا پلاکت هابسیار ریزند و شکل بخصوصی ندارنددخالت در انعقاد خون هنگام خون ریزی جلوگیری از هدر رفتن خون
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!