قیمت 5,000 تومان

ویژگی های دوره
group
1 دانشجو
language
زبان: فارسی
access_time
مدن زمان فیلم آموزشی : 23 دقیقه و 50 ثانیه
playlist_add_check
فصل 9 - علوم هشتم - الکتریسیته
spellcheck
سطح مطالعه: از مقدماتی تا پیشرفته
terrain
daneshpasand

فصل ۹ علوم هشتم الکتریسیته

فصل ۹ علوم هشتم الکتریسیته

دانلود نمونه سؤالات علوم تجربی،دانلود جزوه علوم تجربی،دانلود پاورپوینت علوم تجربی

راهنمایی :

 1. برای استفاده از تمام امکانات سایت از قسمت « از اینجا شروع کنید » اقدام به ثبت نام در سایت نمائید .
 2. پس از پرداخت مبلغ هر دوره می توانید از تمام امکانات سایت ( فایل های نمونه سؤال ، پاور پوینت و . . .  ) استفاده نمائید .
 3. در هر بازه زمانی کد های تخفیف اعمال می شود که فقط شامل حال ثبت نام کنندگان خواهد شد .
 4. پس از ثبت نام و خرید به بخش « محیط کاربری » وارد شوید و از فایل های خریداری شده استفاده نمائید .
 5. با کلیک بر روی عکس بالای این صفحه فیلم آموزشی دوره را تماشا کنید

فایل های پیوست که پس از خرید محصول قابل استفاده است :

 1. دانلود فایل پاورپوینت فصل ۹ علوم هشتم
 2. دانلود فایل سؤال و جواب فصل ۹ علوم هشتم
 3. دانلود فایل جزوه فصل ۹ علوم هشتم
 4. استفاده از فایل هایی که به صورت خصوصی مشخص شده است
سؤالات فصل ۹ علوم تجربی هشتم با جواب

۱) اگـر بادکنکـی را بـا پارچـه پشمی یـا موهـای خشـک و تمیز سـر مالش دهیم، می تواننـد خرده هـای کاغذ یا مو را به طرف خود جذب کنند . چرا ؟

 • زیرا بادکنک یا پارچه پشـمی دارای بار الکتریکی شـده اسـت . وقتی جسـمی دارای بار الکتریکی می شود، می تواند اجسام دیگر را جذب کند

۲) چرا وقتـی با پارچه خشـک و تمیز پرزداری صفحه تلویزیـون را تمیز می کنید، پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می چسبند ؟

 • در اثر مالش پارچه، صفحه تلویزیون دارای بارالکتریکی می گردد و ذرات پرز پارچه را جذب می کند.

۳) چرا هنگامی که با شـانه پلاسـتیکی موهای خشک و تمیز را شانه می کنید، رشته های مو به دنبال شانه کشیده می شوند ؟

 • چرا هنگامی که با شـانه پلاسـتیکی موهای خشک و تمیز را شانه می کنید، رشته های مو به دنبال شانه کشیده می شوند ؟

۴) چرا وقتـی شـانه پلاسـتیکی یـا بادکنـک را بـا موهای خشـک سـر مالش دهید و بعد آن را به باریکه آب نزدیک کنید، باریکه آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده می شود ؟

 • زیرا در بادکنک در اثر تماس با موهای خشک بارالکتریکی تولید شده که می تواند روی باریکه آب اثر بگذارد و آن را به سمت خود جذب کند .

۵) چند نوع بار الکتریکی وجـود دارد ؟

 • دو نوع بار الکتریکی وجـود دارد : مثبت و منفی

۶) وقتی بادکنک و پارچه پشمی را به یکدیگر مالش می دهیم چه بارهای الکتریکی در آنها ایجاد می شود ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۷) بارهای الکتریکی چه اثری بر یکدیگر دارند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۸) برق نما یا الکتروسکوپ چیست ؟ ساختمان آن چگونه است ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۹) چرا در شکل الف ورقه های برق نما به هم نزدیک و در شکل ب ورقه ها از هم دورند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۱۰) چگونه می توان به وسـیله برق نما نشان داد، یک جسم باردار است یا نه ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۱۱) چگونه می توان به وسـیله برق نما نشان داد، نوع بارالکتریکی یک جسم چیست ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۱۲) چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۱۳) در اثر مالش دو جسم چه روی می دهد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۱۴) چرا وقتی میله پلاستیکی و پارچه پشمی را به هم مالش می دهیم ، هر دوی آن ها دارای بارالکتریکی می شوند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۱۵) وقتی میله شیشه ای را با کیسه پلاستیکی مالش می دهیم ، چه روی می دهد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۱۶) به چه موادی رسانا و به چه موادی نارسانا می گوئیم ؟ مثال بزنید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۱۷) الکترون آزاد چیست ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۱۸) چرا عبور جریان الکتریکی در فلزات آسان است ؟

 • زیـرا تعداد الکترون آزاد در فلزات بسیار زیاد است .

۱۹) روش های ایجاد بارالکتریکی در اجسام را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۲۰) روش ایجاد بارالکتریکی به روش القا در دو کره رسانا را توضیح دهید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۲۱) در شکل مقابل القای بارالکتریکی چگونه صورت گرفته است ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۲۲) وقتی یک شـانه پلاسـتیکی را با پارچه پشـمی مالـش می دهیـم، معمـولا شـانه دارای بـار الکتریکـی منفی می شود. اگر شانه را به خرده های بدون بار کاغذ نزدیک کنیـم، شـانه خرده هـای کاغـذ را به طرف خود جـذب می کند. توضیح دهید چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۲۳) آذرخش چیست ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۲۴) انواع آذرخش را نام ببرید و نحوه ایجاد و آثار آن را بیان کنید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۲۵) برق گیر چیست ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۲۶) علت هر یک از اتفاقات زیر را بنویسید ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۲۷) در یـک مـدار الکتریکـی ، باتری چه نقشی دارد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۲۸) در مورد اختلاف پتانسیل به سؤالات زیر پاسخ دهید :

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۲۹) ولتاژ هر یک از وسایل زیر چقدر است ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۳۰) ساختمان باتری چگونه است ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۳۱) انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسـیل در دو سـر باتری چگونه تأمین می شود ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۳۲) قسمتهای مختلف یک مدار الکتریکی را نام ببرید ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۳۳) فرق مدار باز و بسته چیست ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۳۴) در یک مدار بسته الکترون ها چه مقدار انرژی دارند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۳۵) بارهای الکتریکی ، انرژی دریافت کرده از باتری را چگونه مصرف می کنند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۳۶) الکترون ها در مدار چگونه حرکت می کنند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۳۷) شدت جریان الکتریکی چیست ؟ یکای آن چیست ؟ با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۳۸) جهت جریان واقعی و جهت جریان قراردادی در مدار چگونه است ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مقاومت الکتریکی در یک مدار چگونه ایجاد می شود ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۴۰) در مورد مقاومت الکتریکی به سؤالات زیر پاسخ دهید :

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۴۱) رابطه جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی چیست ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۴۲) رابطه بین شدت جریان ، مقاومت الکتریکی و ولتاژ را بنویسید ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۴۳) تغییر صدای رادیو و تغییر میزان نور تلویزیون یا تغییر کدام بخش مدار صورت می گیرد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۴۴) در مداری ، آمپرسـنج عـدد ۰۵/۰ آمپر و ولت سـنج عـدد ۳ ولـت را نشـان میدهـد. مقاومت لامپ چند اهم است؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۴۶) با رسم شکلی نشان دهید که آمپرسنج و ولت سنج چگونه در مدار قرار می گیرند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

۴۵) هر یک از علائم زیر در یک مدار به چه معناست ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

بازدیدها: ۱۶۲۳

chat_bubble_outlineنظرات

متوسط امتیازات

5
5.00 1 رای
5,000 تومان
1 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
1
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0
 • علمیه(خریدار این دوره)

  عالی

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.