قیمت 5,000 تومان

ویژگی های دوره
group
0 دانشجو
language
زبان: فارسی
access_time
مدن زمان فیلم آموزشی : 12 دقیقه و 20 ثانیه
playlist_add_check
فصل 15 - علوم هفتم - تبادل با محیط
spellcheck
سطح مطالعه: از مقدماتی تا پیشرفته
terrain
daneshpasand

فصل ۱۵ علوم هفتم تبادل بامحیط

راهنمایی :

 1. برای استفاده از تمام امکانات سایت از قسمت « از اینجا شروع کنید » اقدام به ثبت نام در سایت نمائید .
 2. پس از پرداخت مبلغ هر دوره می توانید از تمام امکانات سایت ( فایل های نمونه سؤال ، پاور پوینت و . . .  ) استفاده نمائید .
 3. در هر بازه زمانی کد های تخفیف اعمال می شود که فقط شامل حال ثبت نام کنندگان خواهد شد .
 4. پس از ثبت نام و خرید به بخش « محیط کاربری » وارد شوید و از فایل های خریداری شده استفاده نمائید .
 5. با کلیک بر روی عکس بالای این صفحه فیلم آموزشی دوره را تماشا کنید

فایل های پیوست که پس از خرید محصول قابل استفاده است :

 1. دانلود فایل پاورپوینت فصل ۱۵ علوم هفتم
 2. دانلود فایل سؤال و جواب فصل ۱۵ علوم هفتم
 3. استفاده از فایل هایی که به صورت خصوصی مشخص شده است

فصل ۱۵ علوم هفتم تبادل بامحیط

دانلود نمونه سؤالات علوم هفتم تبادل با محیط ، دانلود جزوه علوم هفتم تبادل با محیط ، دانلود پاورپوینت علوم هفتم تبادل با محیط

فصل ۱۵ علوم هفتم تبادل بامحیط

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

 1. یاخته های بدن ما برای فعّالیت خود به . . . . . اکسیزن . . . . . . . نیاز دارند
 2. دستگاه تنفس، . . . . . .اکسژن  . . . . . . را برای یاخته ها تأمین ، و . . . . . .کربن دی اکسید . . . . . . را دفع می کند
 3. انتهای نایژک ها در شش ها به . . . . .کیسه های هوایی . . . . . . . ختم می شود
 4. هر شش دارای میلیون ها . . . . . کیسه هوایی . . . . . . . است
 5. شش ها درون . . . . .قفسه سینه . . . . . . . جای دارند
 6. در هوای سالم و بدون آلودگی حدود . . . . .۲۱ درصد . . . . . . اکسیژن وجود دارد که هنگام دم وارد شش های ما می شود
 7. کلیه ها به صورت دو اندام لوبیایی شکل در طرفین . . . .ستون مهره ها. . . . . و در بالای . . . . کمر. . . . . . . . قرار دارند
 8. به هرکلیه یک سرخرگ وارد می شود. این سرخرگ انشعابی از سرخرگ . . . . .آئورت . . . . . . . است
  1. که خون را برای . . . . تصفیه شدن. . . . . . . . به این اندام می آورد
 9. خون تصفیه شده، توسط یک . . . . .سیاهرگ . . . . . . . از کلیه خارج می شود و به . . . . .دهلیزراست . . . . . . . می ریزد
 10. یاخته های بدن در میان مایعی بین یاخته ای قرار دارند که به مجموع آن . . . . .محیط داخلی . . . . . . . می گویند

هوا برای رسیدن به شش ها چه مسیری را طی می کند؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

در شکل زیر بخشهای دستگاه تنفس را نام ببرید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

هوا هنگام عبور از مجاری تنفسی چه تغییری می کند؟ تنفس از راه بینی بهتر است یا از راه دهان ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

کیسه های هوایی چه نقشی در تنفس دارند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

دم و بازدم را تعریف کنید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قفسه سینه چه عملی انجام می دهد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

پرده دیافراگم در کجا قرار دارد و چه عملی انجام می دهد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

در دود سیگار چه ترکیب های سمی ای وجود دارد؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع تر است؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

چگونگی تولید صدا در حنجره را توضیح دهید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

هنگام صحبت کردن، دم انجام می دهیم یا بازدم؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درکیسه هوایی چه گاز های تنفسی مبادله می شود ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

خون چگونه کازهای تنفسی را منتقل می کند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

کربن دی اکسید چگونه در یاخته ها تولید می شود ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

با توجه به شکل زیر، خون، هریک از گازهای تنفسی را از کجا به کجا منتقل می کند؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

بوسیله آزمایشی نشان دهید که در هوای بازم کرین دی اکسید وجود دارد .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

در آزمایش مقابل ، هر کدام از شماره ها نشان دهنده کدام بخش در دستگاه تنفس است ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

با توجه به شکل بالا توضیح دهید که در هنگام تنفس چه روی می دهد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

کلیه ها چه عملی در بدن انجام می دهند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

در شکل مقابل بخش های دستگاه دفع ادرار را نام ببرید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

کلیه چگونه خون را تصفیه می کند؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ادرار چگونه تشکیل می شود ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

اندام های دفعی بدن را نام برده و بگوئید هر یک چه چیزی را دفع می کنند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

کلیه ها چه نقشی در تنظیم محیط داخلی بدن دارند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

بدن ما به چه صورت هایی آب را دفع می کند؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تأمین آب مورد نیاز بدن به چه صورت هایی انجام می شود؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

آیا همیشه میزان آب مصرفی شما یکسان است؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

چگونه می توان از بروز سنگ کلیه و مثانه جلوگیری کرد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

آیا نگهداشتن ادرار به مدت زیاد در مثانه ممکن است باعث سنگ مثانه می شود ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

فصل ۱۵ علوم هفتم تبادل بامحیط

بازدیدها: ۳۷

chat_bubble_outlineنظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

برای نظر دادن اولین باش “فصل ۱۵ علوم هفتم تبادل بامحیط”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.