قیمت 5,000 تومان

ویژگی های دوره
group
0 دانشجو
language
زبان: فارسی
access_time
مدن زمان فیلم آموزشی : 14 دقیقه و 59 ثانیه
playlist_add_check
فصل 14 - علوم نهم - مهره داران
spellcheck
سطح مطالعه: از مقدماتی تا پیشرفته
terrain
daneshpasand

فصل ۱۴ علوم نهم مهره داران

فصل ۱۴ علوم نهم مهره داران

دانلود نمونه سؤالات فصل ۱۴ علوم نهم – دانلود جزوه فصل ۱۴ علوم نهم – دانلود پاورپوینت فصل  ۱۴ علوم نهم

فصل ۱۴ علوم نهم مهره داران

راهنمایی :

  1. برای استفاده از تمام امکانات سایت از قسمت « از اینجا شروع کنید » اقدام به ثبت نام در سایت نمائید .
  2. پس از پرداخت مبلغ هر دوره می توانید از تمام امکانات سایت ( فایل های نمونه سؤال ، پاور پوینت و . . .  ) استفاده نمائید .
  3. در هر بازه زمانی کد های تخفیف اعمال می شود که فقط شامل حال ثبت نام کنندگان خواهد شد .
  4. پس از ثبت نام و خرید به بخش « محیط کاربری » وارد شوید و از فایل های خریداری شده استفاده نمائید .
  5. با کلیک بر روی عکس بالای این صفحه فیلم آموزشی دوره را تماشا کنید

فایل های پیوست که پس از خرید محصول قابل استفاده است :

  1. دانلود فایل پاورپوینت فصل ۱۴ علوم نهم
  2. دانلود فایل سؤال و جواب فصل ۱۴ علوم نهم
  3. دانلود فایل جزوه فصل ۱۴ علوم نهم
  4. استفاده از فایل هایی که به صورت خصوصی مشخص شده است
فصل ۱۴ علوم نهم مهره داران

وجود مهره در جانوران مهره دار سبب تفاوت مهره داران از لحاظ . . . . . . . . و . . . . . . . . . نسبت به بقیه جانوران شده است

( اندازه ، قدرت )

به دلیل داشتن . . . . . . . . . و . . . . . . . . ماهی ها برای زیستن در آب سازگار شده اند .

( آبشش ، باله )

سنگینی و حرکت کند از نشانه های . . . . . . . . . . است

( لاک پشت ها )

پرندگان بر حسب شکل . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . طبقه بندی می شوند

( منقار ، پاها )

بیشـتر پسـتاندارانی کـه روی کـره زمیـن زندگـی می کننـد از دسته پستاندارن . . . . . . . می باشند

( جفت دار)

جانوران مهره دار چه ویژگی دارند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

سه ویژگی ماهی ها را بیان کنید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

آبشش چه کاری انجام می دهد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

باله های ماهی ها را نام برده و بگوئید هر کدام چه عملی را انجام می دهند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ماهی ها براساس نوع استخوانگان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ مثال بزنید

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

در جدول زیر ماهی های استخوانی و غضروفی را مقایسه کنید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

به چه جانورانی دو زیست می گویند ؟ مثال بزنید

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نوزاد قورباغه و قورباغه بالغ چه تفاوت هایی با هم دارند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

دوزیستان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ مثال بزنید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قورباغه و وزغ چه تفاوت هایی با هم دارند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این که پوست خزندگان با پولک های ضخیم و سخت یا صفحات استخوانی، پوشیده شده است چه فایده ای دارد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

گروه های عمده خزندگان را نام ببرید

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

سه ویژگی مارها را بیان کنید.

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مارها چه فایده ای دارند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مارهای سمی و غیر سمی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

لاک پشت ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جنس لاک لاک پشت ها چیست ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

لاک پشت دریایی چه ویژگی هایی دارد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

سوسمارها چه فایده ای دارند ؟ دو نمونه آنها را مثال بزنید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

کروکودیل ها چه ویژگی هایی دارند ؟ یک نمونه مثال بزنید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

چه ویژگی هایی به پرندگان در پرواز کمک می کند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

کیسه های هوادار در پرندگان چه کاربردی دارد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

انواع پر در پرندگان را نام ببرید ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

شکل منقار و پاها در پردگان چه کمکی به طبقه بندی آنها می کند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

پرندگان چه فواید و چه ضرری برای انسان دارند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

پستانداران چه ویژگی هایی دارند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

غده شیری در پستانداران چیست ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

دستگاه های بدن پستانداران چه برتری نسبت به سایر مهره داران دارد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

پستانداران بر اساس چگونگی پرورش جنین و نوزاد به چند دسته تقسیم می شوند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

پلاتی پوس یا نوک اردکی از کدام دسته پستانداران است و چه ویژگی دارد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

کانگورو از کدام دسته پستانداران است و چه ویژگی هایی دارد ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

منظور از جفت در پستانداران جفت دار چیست ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

پستانداران براساس رژیم غذایی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

موارد اهمیت پستاندران را بیان کنید .

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

بازدیدها: ۹

chat_bubble_outlineنظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

برای نظر دادن اولین باش “فصل ۱۴ علوم نهم مهره داران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.