پاورپوینت فصل 10 علوم هفتم – گرماوبهینه سازی مصرف انرژی

8,000 تومان

پاورپوینت فصل 10 علوم هفتم – گرماوبهینه سازی مصرف انرژی مشاهده سؤالات متن فصل 10 لینک آپارات جهت مشاهده فیلم…

25 فروش
خرید محصول

پاورپوینت فصل 9 علوم هفتم – منابع انرژی

6,500 تومان

پاورپوینت فصل 9 علوم هفتم – منابع انرژی مشاهده سؤالات متن فصل 9 لینک آپارات جهت مشاهده فیلم آموزشی لینک…

24 فروش
خرید محصول

پاورپوینت فصل 8 علوم هفتم – انرژی و تبدیل های آن

8,500 تومان

پاورپوینت فصل 8 علوم هفتم – انرژی و تبدیل های آن مشاهده سؤالات متن فصل 8 لینک آپارات جهت مشاهده…

26 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم هفتم – فصل15 – تبادل بامحیط

5,500 تومان

پاورپوینت علوم هفتم – فصل15 – تبادل بامحیط پاورپوینت علوم هفتم – فصل15 – تبادل بامحیط تعداد اسلاید : 16…

8 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 14 – دستگاه گردش مواد

4,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 14 – دستگاه گردش مواد تعداد اسلاید : 16 تهیه کننده : آقای محسن…

9 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 13 – دستگاه گوارش

5,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 13 – دستگاه گوارش تعداد اسلاید : 16 تهیه کننده : آقای محسن پاکروان…

11 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 12 – سفره سلامت

5,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 12 – سفره سلامت تعداد اسلاید : 16 تهیه کننده : آقای محسن پاکروان…

26 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 11 – یاخته و سازمان بندی آن

6,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 11 – یاخته و سازمان بندی آن تعداد اسلاید : 15 تهیه کننده :…

27 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 6 – سفر آب روی زمین

7,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 6 – سفر آب روی زمین تعداد اسلاید : 17 تهیه کننده : آقای…

39 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 5 – از معدن تا خانه

9,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 5 – از معدن تا خانه تعداد اسلاید : 22 تهیه کننده : آقای…

52 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 4 – مواد پیرامون ما

8,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 4 – مواد پیرامون ما تعداد اسلاید : 18 تهیه کننده : آقای محسن…

34 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 3 – اتم الفبای مواد

6,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 3 – اتم الفبای مواد تعداد اسلاید : 14 تهیه کننده : آقای محسن…

45 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 2 – اندازه گیری

4,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 2 – اندازه گیری تعداد اسلاید : 10 تهیه کننده : آقای محسن پاکروان…

35 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 1 – تجربه و تفکر

3,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 1 – تجربه و تفکر این پاورپوینت بر اساس تدریس فصل 1 علوم هفتم…

79 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 15 شکست نور

9,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 15 شکست نور مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده سؤالات متن

36 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن

9,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده…

61 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 13 هوازدگی

3,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 13 هوازدگی مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده سؤالات متن

134 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 12 سنگ ها

4,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 12 سنگ ها مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده سؤالات متن

45 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 11 کانی ها

4,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 11 کانی ها مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده سؤالات متن

50 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 10 مغناطیس

4,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 10 مغناطیس مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده سؤالات متن

72 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 الکتریسیته

7,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 الکتریسیته مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده سؤالات متن  

99 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 8 تولید مثل

8,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 8 تولید مثل مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده سؤالات متن

69 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری

6,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده سؤالات متن

90 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 6 تنظیم هورمونی

5,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 6 تنظیم هورمونی دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 6 تنظیم هورمونی مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده…

79 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 5 دستگاه حسی و حرکتی

8,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 5 دستگاه حسی و حرکتی دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 5 دستگاه حسی و حرکتی…

104 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 4 تنظیم عصبی

4,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 4 تنظیم عصبی مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده سؤالات متن

100 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 از درون اتم چه خبر

6,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 از درون اتم چه خبر مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده…

109 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 2 ترکیبات شیمیایی

4,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 2 ترکیبات شیمیایی مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده سؤالات متن

42 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 1 مخلوط و جداسازی مواد

7,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 1 مخلوط و جداسازی مواد مشاهده آنلاین پاورپوینت مشاهده فیلم آموزشی در آپارات مشاهده سؤالات…

33 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 15 با هم زیستن

4,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 15 با هم زیستن مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : بوم سازگان از…

141 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 14 جانوران مهره دار

6,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 14 جانوران مهره دار مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : جانورانی با ستون…

46 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 13 جانوران بی مهره

6,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 13 جانوران بی مهره مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : گوناگونی جانوران جانورانی…

193 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 12 دنیای گیاهان

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 12 دنیای گیاهان مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : بیشتر گیاهان آوند دارند…

181 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 11 گوناگونی جانداران

5,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 11 گوناگونی جانداران مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : بر سر دوراهی گروه…

85 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 10 نگاهی به فضا

7,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 10 نگاهی به فضا مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : علم نجوم كهكشان…

44 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 9 ماشین ها

11,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 9 ماشین ها مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : ماشین ها چگونه کمک…

99 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 8 فشار

7,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 8 فشار مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : فشار در زندگی روزمره نیرو…

134 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 7 آثاری از گذشته زمین

6,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 7 آثاری از گذشته زمین مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : فسیل شرایط…

157 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 6 زمین ساخت ورقه ای

6,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 6 زمین ساخت ورقه ای مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : قاره های…

47 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 5 نیرو

10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 5 نیرو مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : نیروهای متوازن نیروی خالص عامل…

204 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 4 حرکت

7,500 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 4 حرکت مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : حرکت در همه جا و…

45 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 3 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

6,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 3 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید :…

172 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 2 رفتار اتم ها با یکدیگر

8,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 2 رفتار اتم ها با یکدیگر مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید : پیوند…

174 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 1 مواد و نقش آنها در زندگی

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 1 مواد و نقش آنها در زندگی مطالبی که در این پاورپوینت خواهد دید :…

93 فروش
خرید محصول