سؤالات متن – هشتم – فصل 4 – تنظیم عصبی

10,000 تومان

دستگاه عصبی از چند بخش تشکیل شده است ؟ بخش مرکزی دستگاه عصبی از چه اندام هایی تشکیل شده و…

4 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 5 – حس و حرکت

10,000 تومان

اندام حسی چیست ؟ هر محرک توسط کدام یک از اندام های حسی دریافت می شود ؟ چگونه اجسام و…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 6 – تنظیم هورمونی

10,000 تومان

دستگاه هورمونی را تعریف کنید ؟ هورمون چیست ؟ اندام هدف چیست ؟ هورمون رشد از چه غده ای ترشح…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 7 – الفبای زیست فناوری

10,000 تومان

صفات ارثی را تعریف کنید و مثال بزنید ؟ یاخته از چه موادی ساخته شده است ؟ دنا چیست ؟…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 8 – تولید مثل

10,000 تومان

چه تفاوت اساسی بین تولید مثل و ویژگی های دیگر جانداران وجود دارد؟ تفاوت تولید مثل جنسی و غیر جنسی…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 9 – الکتریسیته

10,000 تومان

اگـر بادکنکـی را بـا پارچـه پشمي یـا موهـای خشـک و تمیز سـر مالش دهیم، می تواننـد خرده هـای کاغذ یا…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هفتم – فصل 1 – تجربه و تفکر

5,000 تومان
شاخه های علوم تجربی را نام ببرید . دانشمندان علوم تجربی با استفاده از چه ابزارهایی علوم را توسعه بخشیده…
0 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هفتم – فصل 2 – اندازه گیری

10,000 تومان
اندازه گیری چیست ؟ اندازه گیری چه کمکی به ما می کند ؟ کمیت چیست ؟ یکای هر یک از…
0 فروش
خرید محصول

نمونه سؤالات نوبت اول املا و انشا

2,000 تومان

برای دانلود نمونه سؤالات درس املا و انشا در قالب Word به صورت قابل ویرایش این فایل را خریداری نمائید…

0 فروش
خرید محصول

نمونه سؤالات نوبت اول پیام های آسمانی

10,000 تومان

برای دانلود نمونه سؤالات درس پیام های آسمانی در قالب Word به صورت قابل ویرایش این فایل را خریداری نمائید…

0 فروش
خرید محصول

نمونه سؤالات نوبت اول دفاعی

3,000 تومان

برای دانلود نمونه سؤالات درس دفاعی در قالب Word به صورت قابل ویرایش این فایل را خریداری نمائید . فایل…

0 فروش
خرید محصول

نمونه سؤالات نوبت اول ریاضی

10,000 تومان

برای دانلود نمونه سؤالات درس ریاضی در قالب Word به صورت قابل ویرایش این فایل را خریداری نمائید . فایل…

0 فروش
خرید محصول