سوالات متن علوم نهم فصل 6 زمین ساخت ورقه ای

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 6 زمین ساخت ورقه ای پانگه آو پانتالاسا چیست ؟ دریای تتیس چگونه شکل گرفت…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 7 آثاری از گذشته زمین

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 7 آثاری از گذشته زمین رسوبات دریاها چگونه تشکیل شدند ؟ سنگهای رسوبی فسیل دار…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 8 فشار و آثار آن

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 8 فشار و آثار آن فشار را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید. یکای…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 9 ماشین ها

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 9 ماشین ها ماشین چیست ؟ منظور از کار ورودی و کار خروجی در ماشین…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 1 مخلوط و جداسازی مواد

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 1 مخلوط و جداسازی مواد مواد به چند دسته تقسیم می شوند ؟ هر دسته…

4 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 10 مغناطیس

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 10 مغناطیس  چند وسيله را نام ببريد كه بر اساس ويژگي هاي مغناطيسي كار مي…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 11 کانی ها

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 11 کانی ها سنگ کره از چه موادی تشکیل شده است ؟ کانی چیست ؟…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 12 سنگ ها

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 12 سنگ ها سنگ ها در چه مواردی با هم تفاوت دارند ؟ چهار ویژگی…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 13 هوازدگی

5,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 13 هوازدگی هوازدگی چیست ؟ قطعات حاصل از هوازدگی چگونه جابجا می شوند ؟ مراحل…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن جسم منیر و غیر منیر را تعریف کنید و…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 15 شکست نور

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 15 شکست نور شکست نور را تعریف کنید ؟ در هر یک از موارد زیر…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 2 ترکیبات شیمیایی در خدمت زندگی

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 2 ترکیبات شیمیایی در خدمت زندگی از تغییرهای شیمیایی مفید یا مضر مثالی بزنید .…

3 فروش
خرید محصول