سوالات متن علوم نهم فصل 1 مواد و نقش آنها در زندگی

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 1 مواد و نقش آنها در زندگی ویژگی های فلز مس را بیان کنید ؟…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 10 نگاهی به فضا

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 10 نگاهی به فضا منجمان ایرانی و مسلمان ، چگونه به توسعه علم نجوم کمک…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 11 گوناگونی جانداران

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 11 گوناگونی جانداران کلید شناسایی دوراهی چیست ؟ کلید دو راهی بر چه اساسی تعیین…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 12 دنیای گیاهان

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 12 دنیای گیاهان جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : بیشتر قطر ساقه…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 13 جانوران بی مهره

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 13 جانوران بی مهره جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : . .…

4 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 14 جانوران مهره دار

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 14 جانوران مهره دار جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : وجود مهره…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 15 با هم زیستن

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 15 با هم زیستن جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : فقط حدود…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 2 رفتار اتم ها با یکدیگر

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 2 رفتار اتم ها با یکدیگر عنصرها در طبیعت به چه شکلی یافت می شوند…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 3 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 3 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 4 حرکت

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 4 حرکت مسافت پیموده شده و جابجایی چه تفاوتی دارند ؟ بردار جابجایی چیست ؟…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 5 نیرو

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 5 نیرو جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : برای به وجود آمدن…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 6 زمین ساخت ورقه ای

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 6 زمین ساخت ورقه ای پانگه آو پانتالاسا چیست ؟ دریای تتیس چگونه شکل گرفت…

2 فروش
خرید محصول