ارائه کارنامه دانش آموزان در قالب اکسل (Excel)

5,000 تومان

ارائه کارنامه دانش آموزان در قالب اکسل (Excel) یکی از دغدغه های مدارس برای ارائه نمرات دانش آموزان داشتن کارنامه…

129 فروش
خرید محصول

ارائه کارنامه مستمر و پایانی در قالب اکسل (Excel)

50,000 تومان

این محصول به درخواست تعدادی از مدارس برای ارائه نمرات مستمر و پایانی تهیه شده است . یکی از دغدغه…

193 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 1 – تجربه و تفکر

5,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

70 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 11 – یاخته و سازمان بندی آن

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

1 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 12 – سفره سلامت

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

0 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 13 – دستگاه گوارش

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

1 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 14 – دستگاه گردش مواد

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

0 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 2 – اندازه گیری

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

28 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 3 – اتم الفبای مواد

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

40 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 4 – مواد پیرامون ما

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

30 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 5 – از معدن تا خانه

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

48 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 6 – سفر آب روی زمین

10,000 تومان

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید و بر روی گزینه Read Only بزنید

در صورتی که مشکلی داشتید به شماره 09336335404 پیامک دهید

36 فروش
خرید محصول