سؤالات متن – نهم – فصل 14 – جانوران مهره دار

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : وجود مهره در جانوران مهره دار سبب تفاوت مهره داران از…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 15 – با هم زیستن

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : فقط حدود . . . . . . . . درصد…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 2 – رفتار اتم ها با یکدیگر

10,000 تومان

عنصرها در طبیعت به چه شکلی یافت می شوند ؟ کاربرد هر یک از ترکیبات شیمیایی زیر را بنویسید :…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 3 – به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : ادامه حیات جانداران به رعایت توازن در . . . .…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 4 – حرکت

10,000 تومان

مسافت پیموده شده و جابجایی چه تفاوتی دارند ؟ بردار جابجایی چیست ؟ مسافت پیموده شده و جابجایی چه شباهتی…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 5 – نیرو

10,000 تومان

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : برای به وجود آمدن نیرو همواره . . . . ..…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 6 – زمین ساخت ورقه ای

10,000 تومان

پانگه آو پانتالاسا چیست ؟ دریای تتیس چگونه شکل گرفت ؟ هر یک از قاره های لورازیا و گندوانا شامل…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 7 – آثاری از گذشته زمین

10,000 تومان

رسوبات دریاها چگونه تشکیل شدند ؟ سنگهای رسوبی فسیل دار چگونه تشکیل گردیدند ؟ رسوبی  در مطالعه تاریخچه زمین شده…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 8 – فشار و آثار آن

10,000 تومان

فشار را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید. یکای فشار در رابطه بالا چیست ؟ شکل مقابل را تفسیر…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – نهم – فصل 9 – ماشین ها

10,000 تومان

ماشین چیست ؟ منظور از کار ورودی و کار خروجی در ماشین ها چیست ؟ مثال بزنید . گشتاور نیرو…

2 فروش
خرید محصول

نمونه سؤالات نوبت اول املا و انشا

2,000 تومان

برای دانلود نمونه سؤالات درس املا و انشا در قالب Word به صورت قابل ویرایش این فایل را خریداری نمائید…

0 فروش
خرید محصول

نمونه سؤالات نوبت اول پیام های آسمانی

10,000 تومان

برای دانلود نمونه سؤالات درس پیام های آسمانی در قالب Word به صورت قابل ویرایش این فایل را خریداری نمائید…

0 فروش
خرید محصول