سؤالات متن – هشتم – فصل 14 – نور و ویژگی های آن

10,000 تومان

جسم منیر و غیر منیر را تعریف کنید و برای هر یک مثالی بزنید ؟ چشمه نور به چند دسته…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 15 – شکست نور

10,000 تومان

شکست نور را تعریف کنید ؟ در هر یک از موارد زیر ، ادامه پرتوهای نور را رسم کنید و…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 2 – ترکیبات شیمیایی در خدمت زندگی

10,000 تومان

از تغییرهای شیمیایی مفید یا مضر مثالی بزنید . چند تغییر شیمیایی غیر مفید را نام ببرید ؟ کدام یک…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 3 – از درون اتم چه خبر

10,000 تومان

ذرات سازنده اتم را از نظر جرم و بارالکتریکی با هم مقایسه کنید . عدد اتمی چیست ؟ تعداد کدام…

4 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 4 – تنظیم عصبی

10,000 تومان

دستگاه عصبی از چند بخش تشکیل شده است ؟ بخش مرکزی دستگاه عصبی از چه اندام هایی تشکیل شده و…

4 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 5 – حس و حرکت

10,000 تومان

اندام حسی چیست ؟ هر محرک توسط کدام یک از اندام های حسی دریافت می شود ؟ چگونه اجسام و…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 6 – تنظیم هورمونی

10,000 تومان

دستگاه هورمونی را تعریف کنید ؟ هورمون چیست ؟ اندام هدف چیست ؟ هورمون رشد از چه غده ای ترشح…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 7 – الفبای زیست فناوری

10,000 تومان

صفات ارثی را تعریف کنید و مثال بزنید ؟ یاخته از چه موادی ساخته شده است ؟ دنا چیست ؟…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 8 – تولید مثل

10,000 تومان

چه تفاوت اساسی بین تولید مثل و ویژگی های دیگر جانداران وجود دارد؟ تفاوت تولید مثل جنسی و غیر جنسی…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 9 – الکتریسیته

10,000 تومان

اگـر بادکنکـی را بـا پارچـه پشمي یـا موهـای خشـک و تمیز سـر مالش دهیم، می تواننـد خرده هـای کاغذ یا…

2 فروش
خرید محصول

نمونه سؤالات نوبت اول املا و انشا

2,000 تومان

برای دانلود نمونه سؤالات درس املا و انشا در قالب Word به صورت قابل ویرایش این فایل را خریداری نمائید…

0 فروش
خرید محصول

نمونه سؤالات نوبت اول پیام های آسمانی

10,000 تومان

برای دانلود نمونه سؤالات درس پیام های آسمانی در قالب Word به صورت قابل ویرایش این فایل را خریداری نمائید…

0 فروش
خرید محصول