پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 1 – تجربه و تفکر

3,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 1 – تجربه و تفکر این پاورپوینت بر اساس تدریس فصل 1 علوم هفتم…

72 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 11 – یاخته و سازمان بندی آن

6,000 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 11 – یاخته و سازمان بندی آن تعداد اسلاید : 15 تهیه کننده :…

3 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 12 – سفره سلامت

5,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 12 – سفره سلامت تعداد اسلاید : 16 تهیه کننده : آقای محسن پاکروان…

3 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 13 – دستگاه گوارش

5,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 13 – دستگاه گوارش تعداد اسلاید : 16 تهیه کننده : آقای محسن پاکروان…

8 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 14 – دستگاه گردش مواد

4,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 14 – دستگاه گردش مواد تعداد اسلاید : 16 تهیه کننده : آقای محسن…

6 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 2 – اندازه گیری

4,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 2 – اندازه گیری تعداد اسلاید : 10 تهیه کننده : آقای محسن پاکروان…

30 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 3 – اتم الفبای مواد

6,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 3 – اتم الفبای مواد تعداد اسلاید : 14 تهیه کننده : آقای محسن…

42 فروش
خرید محصول

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 4 – مواد پیرامون ما

8,500 تومان

پاورپوینت علوم تجربی هفتم – فصل 4 – مواد پیرامون ما تعداد اسلاید : 18 تهیه کننده : آقای محسن…

31 فروش
خرید محصول