سوالات متن علوم نهم فصل 7 آثاری از گذشته زمین

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 7 آثاری از گذشته زمین رسوبات دریاها چگونه تشکیل شدند ؟ سنگهای رسوبی فسیل دار…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 8 فشار و آثار آن

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 8 فشار و آثار آن فشار را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید. یکای…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 9 ماشین ها

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم نهم فصل 9 ماشین ها ماشین چیست ؟ منظور از کار ورودی و کار خروجی در ماشین…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 1 مخلوط و جداسازی مواد

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 1 مخلوط و جداسازی مواد مواد به چند دسته تقسیم می شوند ؟ هر دسته…

4 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 10 مغناطیس

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 10 مغناطیس  چند وسيله را نام ببريد كه بر اساس ويژگي هاي مغناطيسي كار مي…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 11 کانی ها

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 11 کانی ها سنگ کره از چه موادی تشکیل شده است ؟ کانی چیست ؟…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 12 سنگ ها

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 12 سنگ ها سنگ ها در چه مواردی با هم تفاوت دارند ؟ چهار ویژگی…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 13 هوازدگی

5,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 13 هوازدگی هوازدگی چیست ؟ قطعات حاصل از هوازدگی چگونه جابجا می شوند ؟ مراحل…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن جسم منیر و غیر منیر را تعریف کنید و…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 15 شکست نور

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 15 شکست نور شکست نور را تعریف کنید ؟ در هر یک از موارد زیر…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 2 ترکیبات شیمیایی در خدمت زندگی

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 2 ترکیبات شیمیایی در خدمت زندگی از تغییرهای شیمیایی مفید یا مضر مثالی بزنید .…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 3 از درون اتم چه خبر

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 3 از درون اتم چه خبر ذرات سازنده اتم را از نظر جرم و بارالکتریکی…

4 فروش
خرید محصول