دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری

30,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری چه چیزی سبب می‌شود بعضی پوست تیره و بعضی پوست روشن…

2 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 از درون اتم چه خبر

30,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 از درون اتم چه خبر تا حدود ۱۵۰ سال قبل دانشمندان اعتقاد داشتند، اتم…

1 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 2 ترکیبات شیمیایی

30,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 2 ترکیبات شیمیایی همۀ مواد، انرژی شیمیایی ذخیره شده دارند؛ به طوری که در اثر…

3 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 10 نگاهی به فضا

10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 10 نگاهی به فضا پس از غروب آفتاب، وقتی به آسمان نگاه می‌کنید، زیبایی و…

2 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 8 فشار

10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 8 فشار آب جمع شده در پشت سد، فشار زیادی به آن وارد می‌کند. آیا…

4 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 6 زمین ساخت ورقه ای

10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 6 زمین ساخت ورقه ای در هنگام عبور از نواحی کوهستانی البرز و زاگرس با…

4 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم نهم فصل 1 مواد و نقش آنها در زندگی

10,000 تومان

Power Point f1 oloom9th

5 فروش
خرید محصول