دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 1 تا 15

150,000 تومان 100,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 1 تا 15 این مجموعه شامل کلیه پاورپوینت های فصل 1 تا 15 علوم هشتم…

13 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 15 شکست نور

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 15 شکست نور هنگام حرکت مایل نور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر،…

3 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن معماران ایران زمین در بناهایی که می‌ساختند، بسیار هنرمندانه…

4 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 13 هوازدگی

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 13 هوازدگی سنگ‌ها معمولاً محکم و سخت‌اند؛ اما به رغم سختی زیادشان به مرور زمان…

3 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 12 سنگ ها

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 12 سنگ ها اگر به اطراف خود توجّه کنیم، مواد گوناگونی را می‌بینیم که از…

4 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 11 کانی ها

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 11 کانی ها با دقت به محیط اطراف خود بنگرید و سعی کنید مواد اولیهٔ…

4 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 10 مغناطیس

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 10 مغناطیس بسیاری از دانش‌آموزان شیفتهٔ آهن‌ربا هستند. شاید بیشتر به این سبب که آهن‌ربا…

2 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 الکتریسیته

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 الکتریسیته استفادهٔ گسترده از وسیله‌های الکتریکی در زندگی امروزی، بسیار عادی است. لامپ، تلویزیون،…

3 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 8 تولید مثل

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 8 تولید مثل چه ویژگی‌ای در جانداران هست که سبب می‌شود، جمعیت یک نوع از…

3 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری چه چیزی سبب می‌شود بعضی پوست تیره و بعضی پوست روشن…

2 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 6 تنظیم هورمونی

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 6 تنظیم هورمونی تنظیم هورمونی دستگاه عصبی با همۀ توانایی خود و انشعاباتی که در…

2 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 5 دستگاه حسی و حرکتی

20,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 5 دستگاه حسی و حرکتی وقتی وارد محیط جدیدی مثل بوستان می‌شوید، بعضی از احساس‌های…

2 فروش
خرید محصول