دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 1 تا 15

100,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 1 تا 15 این مجموعه شامل کلیه پاورپوینت های فصل 1 تا 15 علوم هشتم…

14 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 15 شکست نور

30,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 15 شکست نور هنگام حرکت مایل نور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر،…

3 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن

30,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن معماران ایران زمین در بناهایی که می‌ساختند، بسیار هنرمندانه…

4 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 13 هوازدگی

20,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 13 هوازدگی سنگ‌ها معمولاً محکم و سخت‌اند؛ اما به رغم سختی زیادشان به مرور زمان…

3 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 12 سنگ ها

30,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 12 سنگ ها اگر به اطراف خود توجّه کنیم، مواد گوناگونی را می‌بینیم که از…

4 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 11 کانی ها

30,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 11 کانی ها با دقت به محیط اطراف خود بنگرید و سعی کنید مواد اولیهٔ…

4 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 10 مغناطیس

30,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 10 مغناطیس بسیاری از دانش‌آموزان شیفتهٔ آهن‌ربا هستند. شاید بیشتر به این سبب که آهن‌ربا…

2 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 الکتریسیته

30,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 9 الکتریسیته استفادهٔ گسترده از وسیله‌های الکتریکی در زندگی امروزی، بسیار عادی است. لامپ، تلویزیون،…

3 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 8 تولید مثل

10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 8 تولید مثل چه ویژگی‌ای در جانداران هست که سبب می‌شود، جمعیت یک نوع از…

3 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری

30,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری چه چیزی سبب می‌شود بعضی پوست تیره و بعضی پوست روشن…

2 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 6 تنظیم هورمونی

30,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 6 تنظیم هورمونی تنظیم هورمونی دستگاه عصبی با همۀ توانایی خود و انشعاباتی که در…

2 فروش
خرید محصول

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 5 دستگاه حسی و حرکتی

30,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم هشتم فصل 5 دستگاه حسی و حرکتی وقتی وارد محیط جدیدی مثل بوستان می‌شوید، بعضی از احساس‌های…

2 فروش
خرید محصول