سؤالات متن – هفتم – فصل 2 – اندازه گیری

10,000 تومان
اندازه گیری چیست ؟ اندازه گیری چه کمکی به ما می کند ؟ کمیت چیست ؟ یکای هر یک از…
0 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هفتم – فصل 1 – تجربه و تفکر

5,000 تومان
شاخه های علوم تجربی را نام ببرید . دانشمندان علوم تجربی با استفاده از چه ابزارهایی علوم را توسعه بخشیده…
0 فروش
خرید محصول