دانلود سؤالات متن – علوم هشتم – فصل 1 تا 15

150,000 تومان 100,000 تومان
این مجموعه شامل کلیه سؤالات متن فصل 1 تا 15 علوم هشتم می باشد شما می توانید این مجموعه را…
36 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 15 – شکست نور

10,000 تومان

شکست نور را تعریف کنید ؟ در هر یک از موارد زیر ، ادامه پرتوهای نور را رسم کنید و…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 14 – نور و ویژگی های آن

10,000 تومان

جسم منیر و غیر منیر را تعریف کنید و برای هر یک مثالی بزنید ؟ چشمه نور به چند دسته…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 13 – هوازدگی

5,000 تومان

هوازدگی چیست ؟ قطعات حاصل از هوازدگی چگونه جابجا می شوند ؟ مراحل هوازدگی سنگ ها در اثر یخ زدن…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 12 – سنگ ها

10,000 تومان

سنگ ها در چه مواردی با هم تفاوت دارند ؟ چهار ویژگی سنگ ها را بیان کنید . چگونگی تشکیل…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 11 – کانی ها

10,000 تومان

سنگ کره از چه موادی تشکیل شده است ؟ کانی چیست ؟ موارد کاربرد کانی ها را بنویسید . چهار…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 10 – مغناطیس

10,000 تومان

 چند وسيله را نام ببريد كه بر اساس ويژگي هاي مغناطيسي كار مي كنند ؟ منظور از قطب های آهنربا…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 9 – الکتریسیته

10,000 تومان

اگـر بادکنکـی را بـا پارچـه پشمي یـا موهـای خشـک و تمیز سـر مالش دهیم، می تواننـد خرده هـای کاغذ یا…

2 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 8 – تولید مثل

10,000 تومان

چه تفاوت اساسی بین تولید مثل و ویژگی های دیگر جانداران وجود دارد؟ تفاوت تولید مثل جنسی و غیر جنسی…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 7 – الفبای زیست فناوری

10,000 تومان

صفات ارثی را تعریف کنید و مثال بزنید ؟ یاخته از چه موادی ساخته شده است ؟ دنا چیست ؟…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 6 – تنظیم هورمونی

10,000 تومان

دستگاه هورمونی را تعریف کنید ؟ هورمون چیست ؟ اندام هدف چیست ؟ هورمون رشد از چه غده ای ترشح…

3 فروش
خرید محصول

سؤالات متن – هشتم – فصل 5 – حس و حرکت

10,000 تومان

اندام حسی چیست ؟ هر محرک توسط کدام یک از اندام های حسی دریافت می شود ؟ چگونه اجسام و…

3 فروش
خرید محصول