دانلود سؤالات متن علوم هشتم فصل 1 تا 15

100,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود سؤالات متن علوم هشتم فصل 1 تا 15 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message css_animation=”bounceInDown”] این مجموعه شامل کلیه سؤالات متن فصل 1 تا…

36 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 15 شکست نور

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 15 شکست نور شکست نور را تعریف کنید ؟ در هر یک از موارد زیر…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن جسم منیر و غیر منیر را تعریف کنید و…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 13 هوازدگی

5,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 13 هوازدگی هوازدگی چیست ؟ قطعات حاصل از هوازدگی چگونه جابجا می شوند ؟ مراحل…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 12 سنگ ها

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 12 سنگ ها سنگ ها در چه مواردی با هم تفاوت دارند ؟ چهار ویژگی…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 11 کانی ها

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 11 کانی ها سنگ کره از چه موادی تشکیل شده است ؟ کانی چیست ؟…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 10 مغناطیس

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 10 مغناطیس  چند وسيله را نام ببريد كه بر اساس ويژگي هاي مغناطيسي كار مي…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 9 الکتریسیته

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 9 الکتریسیته اگـر بادکنکـی را بـا پارچـه پشمي یـا موهـای خشـک و تمیز سـر مالش…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 8 تولید مثل

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 8 تولید مثل چه تفاوت اساسی بین تولید مثل و ویژگی های دیگر جانداران وجود…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری صفات ارثی را تعریف کنید و مثال بزنید ؟ یاخته از…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 6 تنظیم هورمونی

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 6 تنظیم هورمونی دستگاه هورمونی را تعریف کنید ؟ هورمون چیست ؟ اندام هدف چیست…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 5 حس و حرکت

10,000 تومان

سوالات متن علوم هشتم فصل 5 حس و حرکت اندام حسی چیست ؟ هر محرک توسط کدام یک از اندام…

3 فروش
خرید محصول