دانلود سؤالات متن علوم هشتم فصل 1 تا 15

150,000 تومان 100,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود سؤالات متن علوم هشتم فصل 1 تا 15 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message css_animation=”bounceInDown”] این مجموعه شامل کلیه سؤالات متن فصل 1 تا…

36 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 15 شکست نور

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 15 شکست نور شکست نور را تعریف کنید ؟ در هر یک از موارد زیر…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 14 نور و ویژگی های آن جسم منیر و غیر منیر را تعریف کنید و…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 13 هوازدگی

5,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 13 هوازدگی هوازدگی چیست ؟ قطعات حاصل از هوازدگی چگونه جابجا می شوند ؟ مراحل…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 12 سنگ ها

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 12 سنگ ها سنگ ها در چه مواردی با هم تفاوت دارند ؟ چهار ویژگی…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 11 کانی ها

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 11 کانی ها سنگ کره از چه موادی تشکیل شده است ؟ کانی چیست ؟…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 10 مغناطیس

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 10 مغناطیس  چند وسيله را نام ببريد كه بر اساس ويژگي هاي مغناطيسي كار مي…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 9 الکتریسیته

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 9 الکتریسیته اگـر بادکنکـی را بـا پارچـه پشمي یـا موهـای خشـک و تمیز سـر مالش…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 8 تولید مثل

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 8 تولید مثل چه تفاوت اساسی بین تولید مثل و ویژگی های دیگر جانداران وجود…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری صفات ارثی را تعریف کنید و مثال بزنید ؟ یاخته از…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 6 تنظیم هورمونی

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 6 تنظیم هورمونی دستگاه هورمونی را تعریف کنید ؟ هورمون چیست ؟ اندام هدف چیست…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم هشتم فصل 5 حس و حرکت

10,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]سوالات متن علوم هشتم فصل 5 حس و حرکت اندام حسی چیست ؟ هر محرک توسط کدام یک از اندام…

3 فروش
خرید محصول