دانلود سؤالات متن علوم نهم فصل 1 تا 15

100,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دانلود سؤالات متن علوم نهم فصل 1 تا 15 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message css_animation=”fadeInUpBig”] این مجموعه شامل کلیه سؤالات متن فصل 1 تا…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 15 با هم زیستن

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 15 با هم زیستن جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : فقط حدود…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 14 جانوران مهره دار

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 14 جانوران مهره دار جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : وجود مهره…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 13 جانوران بی مهره

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 13 جانوران بی مهره جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : . .…

4 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 12 دنیای گیاهان

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 12 دنیای گیاهان جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : بیشتر قطر ساقه…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 11 گوناگونی جانداران

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 11 گوناگونی جانداران کلید شناسایی دوراهی چیست ؟ کلید دو راهی بر چه اساسی تعیین…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 10 نگاهی به فضا

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 10 نگاهی به فضا منجمان ایرانی و مسلمان ، چگونه به توسعه علم نجوم کمک…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 9 ماشین ها

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 9 ماشین ها ماشین چیست ؟ منظور از کار ورودی و کار خروجی در ماشین…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 7 آثاری از گذشته زمین

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 7 آثاری از گذشته زمین رسوبات دریاها چگونه تشکیل شدند ؟ سنگهای رسوبی فسیل دار…

3 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 6 زمین ساخت ورقه ای

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 6 زمین ساخت ورقه ای پانگه آو پانتالاسا چیست ؟ دریای تتیس چگونه شکل گرفت…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 5 نیرو

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 5 نیرو جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : برای به وجود آمدن…

2 فروش
خرید محصول

سوالات متن علوم نهم فصل 4 حرکت

10,000 تومان

سوالات متن علوم نهم فصل 4 حرکت مسافت پیموده شده و جابجایی چه تفاوتی دارند ؟ بردار جابجایی چیست ؟…

2 فروش
خرید محصول