• مسافت پیموده شده و جابجایی چه تفاوتی دارند ؟
  مسافت پیموده شده : مجموعه طول هایی که متحرک از مبدأ تا مقصد طی می کند .
  جابجایی : فاصله مستقیم میان مبدأ تا مقصد
 • بردار جابجایی چیست ؟
  جابجایی یک پاره خط جهت دار است که مبدأ را به مقصد وصل می کند که به آن « بردار جابجایی » نیز می گویند
 • مسافت پیموده شده و جابجایی چه شباهتی با هم دارند ؟
  مسافت و جابجایی هر دو از جنس طول هستند و با یکای متر اندازه گیری می شوند .
  برای اندازه گیری طول علاوه بر متر ، واحد های کیلومتر و سانتی متر نیز به کار می رود
 • در چه صورت مسافت پیموده شده و جابجایی با هم برابرند ؟
  اگر جسمی در مسیر مستقیم حرکت کند جابجایی و مسافت پیموده شده آن برابر است
 • تندی متوسط از چه رابطه ای بدست می آید ؟ یکای آن چیست ؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • یکاهای متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت چگونه به هم تبدیل می شوند ؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • در چه صورتی تندی متوسط را اندازه گیری می کنیم ؟
  اگر برای ما بخشهایی از حرکت که کند یا تند بوده مهم نباشد بلکه کل مسافت طی شده و کل زمان مهم باشد ، تندی متوسط را اندازه گیری می کنیم
 • در چه صورتی تندی لحظه ای را اندازه گیری می کنیم ؟
  اگر برای ما بخشهایی از حرکت که کند با تند بوده مهم باشد تندی لحظه ای را اندازه گیری می کنیم
 • تندی لحظه ای چیست  ؟
  تندی متحرک در هر لحظه را می گویند . تندی سنج اتومبیل ، تندی لحظه ای را نشان می دهد
 • در چه صورت به حرکت خودرو ، حرکت یکنواخت بر روی خط راست می گویند ؟
  اگر در طول مسیر بین دو نقطه ، تندی متحرک تغییری نکند ، تندی متوسط و لحظه ای با هم برابرند . در این صورت به حرکت خودرو ، حرکت یکنواخت بر روی خط راست می گویند
 • سرعت و تندی چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟
  سرعت هم تندی را به ما نشان می دهد و هم جهت حرکت را مشخص می کند .
  تندی یک کمیت عددی است .سرعت یک کمیت برداری است چون علاوه بر اندازه جهت را نیز مشخص می کند
 • سرعت متوسط از چه رابطه ای بدست می آید ؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • حرکت شتابدار چیست ؟
  وقتی سرعت متحرک در حال تغییر باشد حرکتش شتابدار است
 • شتاب متوسط از چه رابطه ا­ی محاسبه می شود ؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • دوچرخه سواری مسافت ۸۴۰ متر را در مدت زمان ۶۰ ثانیه میپیماید. تندی متوسط دوچرخه سوار چند متر بر ثانیه است؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • رکورد جهانی دوی ۱۰۰ متر مردان، ۹.۵۸ ثانیه و در اختیار اوسین بولت جامائیکایی است که در سال ۲۰۰۹ به نام خود ثبت کرده است. تندی دونده متوسط این قهرمان جهانی را حساب کنید. مفهوم فیزیکی عدد به دست آمده را توضیح دهید
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • قایق تندرویی در امتداد مسیری مستقیم از غرب به شرق در حرکت است و پس از ۸ ثانیه حدود ۱۱۳ متر جابه جا میشود. سرعت متوسط قایق برحسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر ساعت چقدر است؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • خودرویی مسیری را در مدت ٣٠ دقیقه طی می کند. اگر طول مسیر (مسافت) برابر ۴۶ کیلومتر و بردار جابه جایی آن برابر ۲۴ کیلومتر به طرف جنوب شرقی باشد،
  تندی متوسط و سرعت متوسط خودرو را در این مدت به دست آورید
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • طول جاده بین شهر کوهستانی بروجن از شهر تاریخی اصفهان حدود ۱۱۲ کیلومتر و فاصله مستقیم آنها ۸۴ کیلومتر است . اگر خودرویی فاصله بین دو شهر را در مدت ۷۰ دقیقه طی کند تندی متوسط و سرعت متوسط اتومبیل برحسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر ساعت چقدر است؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • بیشترین تندی مجاز رانندگی برای خودروهای سواری در آزادراه های ایران و هنگام روز برابر۱۲۰ کیلومتر بر ساعت است . این تندی مجاز را برحسب متر بر ثانیه بنویسید
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • اگر خودرویی با تندی متوسط  ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت مسافت ۴۶۰ کیلومتری تهران به اصفهان را از مسیر آزادراه طی کند، مدت زمان حرکت آن را به دست آورید
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • راننده ای در یک مسیر مستقیم و رو به شرق، سرعت خودرویی را در مدت ۵ ثانیه از ۱۸ کیلومتر بر ساعت به  ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسانده است . شتاب متوسط خودرو را برحسب متر بر مربع ثانیه حساب کنید
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • شکل زیر هواپیمایی را روی عرشه یک ناو هواپیمابر نشان میدهد که با شتاب ۳۱ متر بر مربع ثانیه در جهت شرق به حرکت در می آید تا پس از مدت کوتاهی به سرعت برخاستن برسد. مدت زمانی را که طول می کشد تا سرعت هواپیما از صفر به ۶۲ متر بر ثانیه ( به طرف شرق ) (حدود ۲۲۳ کیلومتر بر ساعت به طرف شرق ) برسد، حساب کنید
سؤالات متن علوم نهم فصل 3
 • موتورسواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می کند و پس از ۶ ثانیه سرعت آن به ۵۴ کیلومتر بر ساعت به طرف شمال شرق میرسد.  شتاب متوسط موتور سوار را پیدا کنید
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • اتومبیل مسیر زیر را از نقطه A به B طی می کند .به ترتیب جابجایی ومسافت طی شده چقدرخواهد بود ؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • تندی متحرکی ۲۰ متر بر ثانیه است این متحرک مسافت ۳۶۰ کیلومتر را در چند ساعت طی می کند ؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 4
 • شتاب متحرکی که در مدت ۵ ثانیه از سرعت ۱۰ متر بر ثانیه به سی متربر ثانیه می رسد، چند متر بر مربع ثانیه است ؟
سؤالات متن علوم نهم فصل 4

دانلود فایل های مجموعه

[purchase_link id=”6101″ text=”خرید فایل پاورپوینت” style=”button” color=”blue”]

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است