0

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

 • ادامه حیات جانداران به رعایت توازن در . . . . . . . چرخه های طبیعی . . . . . . . . بستگی دارد
 • در چرخه کربن ، کربن به شکل . . . . . . . کربن دی اکسید . . . . . . . . مصرف یا تولید می شود
 • سوختهای فسیلی (زغال سنگ، نفت خام و گاز طبیعی) در طی . . . میلیون ها سال . . . تشکیل می شوند
 • سوختهای فسیلی همگی دارای . . . . کربن . . . . هستند
 • در اثر سوختن سوخت های فسیلی ، مقادیر بسیار زیادی گاز. . . . . . CO۲ . . . .  به هواکره وارد می شود
 • نفت خام، مایعی . . . . . . غلیظ . . . . . . و . . . . . سیاه . . . . . رنگ است
 • ویژگی هیدروکربن ها به تعداد اتم های . . . . . . کربن . . . . . . . آنها بسنگی دارد .
 • دمای جوش یکی از ویژگی های فیزیکی مواد است که به . . . . . . نیروی ربایش . . . . . . . بین ذره های سازنده آنها بستگی دارد .
 • هرچه نیروی ربایش بین ذره های مایع بیشتر باشد، دمای جوش . . . . . . بالاتر . . . . . . است
 • در هیدروکربن ها با افزایش . . . . . . تعداد کربن . . . . . . ، نیروی ربایش بین مولکول ها بیشتر می شود
 • چرخه چیست ؟
  چرخه، مجموعه ای از تغییرهاست که هیچگاه به پایان نمی رسد و بارها و بارها تکرار می شود
سؤالات متن علوم نهم فصل 3
 • باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان یکی از تبعات بر هم خوردن چرخه های طبیعی است. عوامل مؤثر بر آن و نتایج احتمالی آن چیست ؟
  کاهش بارندگی و گرم شدن ناگهانی هوا باعث می شود که درختان زودهنگام از خواب زمستانی بیدار شوند و شکوفه بدهند. این در حالی است که هنوز زمستان تمام نشده و در هر لحظه امکان سرد شدن هوا و سرمازدگی (یخ زدگی) شکوفه ها وجود دارد و همچنین حشرات در این فصل برای بارور کردن شکوفه ها نیز وجود ندارد. گرم شدن هوا باعث رشد آفت ها و بیماری های درختان نیز می‌شود و در مجموع باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی می‌شود
سؤالات متن علوم نهم فصل 3
 • چرخه کربن چیست ؟
  چرخه کربن، یکی از چرخه های طبیعی است. در این چرخه، تغییرهای گوناگونی در هواکره، چرخه سنگ کره و آب کره رخ میدهد و کربن به شکل کربن دی اکسید مصرف یا تولید می شود به طوری که مقدار کربن در مجموع ثابت باقی می ماند
 • تغییر در چرخه کربن چه نتایجی دارد ؟
  هرگونه تغییر در این چرخه، میتواند مقدار کربن دی اکسید را در هوا تغییر دهد و مشکلاتی را ایجاد کند
 • با توجه به چرخه کربن به سؤالات زیر پاسخ دهید :
  در کدام یک از موارد زیر گربن دی اکسید کصرف یا تولید می شود ؟
  فتوستنز : مصرف می شود
  تنفس جانداران : تولید می شود
  سوزاندن سوخت های فسیلی : تولید می شود
   مصرف سوخت‌های فسیلی چه تأثیری روی چرخه‌های طبیعی دیگر می‌گذارد؟ توضیح دهید.
  توازن چرخه های دیگر را بر هم می‌ زند. مثل بر هم خوردن چرخه آب (باران ‌های سیل‌آسا و خشکسالی در برخی نقاط زمین)، بر هم خوردن چرخه فصول (شروع شدن فصول طبیعی زودتر از فصول تقویمی و افزایش دما در تابستان)، بر هم خوردن چرخه سنگ (اثر باران­‌های اسیدی بر سنگ‌ها و فرسایش سنگ­‌ها و خاک‌ها).
سؤالات متن علوم نهم فصل 3
 • سه مورد از نتایج افزایش بیش از اندازه کربن دی اکسید در هواکره چیست ؟
  ۱) افزایش دمای کره زمین
  ۲) ذوب شدن یخ های قطبی
  ۳) ایجاد تغییرات قابل توجه در فصل ها
سؤالات متن علوم نهم فصل 3
 • افزایش میزان کربن دی اکسید چه تأثیری بر دمای کره زمین دارد ؟
  کربن دی اکسید از گازهای گلخانه ایست که روند فرار گرما از جو به فضا را بسیار کند می‌کند. درختان و دیگر گیاهان در روند فتوسنتز، گاز کربن دی اکسید را از هوا جذب می‌کنند. با از بین بردن گیاهان، میزان گاز کربن دی اکسید در هوا افزایش می‌یابد. تجزیه شدن گیاهان نیز منجر به افزایش این گاز می‌شود
 • چند مورد از نتایج شناخت و استفاده از نفت خام را بنویسید :
  ۱) تحول صنعت حمل و نقل و تولید انواع خودروها و هواپیماها
  ۲) آسان شدن مسافرت ها
  ۳) رشد صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و کشاورزی
  ۴) افزایش سطح سلامت همگانی با غلبه بر بیماری ها
  ۵) افزایش جمعیت
  ۶) گسترش فناوری های جدید
 • نحوه مصرف نفت خام چگونه است ؟
  نفت مصرفی در سطح جهان صرف سوختن و تأمین انرژی در بخش های مختلف مانند خانه های مسکونی، حمل ونقل، تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه ها در حالی که فقط   آن صرف ساختن فراورده های سودمند و تازه می شود

سؤالات متن علوم نهم فصل ۳

 • چرا نفت همچنان به عنوان سوخت مصرف می شود ؟
  ۱) آسانی دسترسی به نفت خام
  ۲) افزایش نیاز به انرژی به دلیل افزایش جمعیت
 • نفت خام از چه موادی مخلوط شده است ؟
  مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن به همراه مقداری نمک ، آب و گوگرد
 • هیدروکربن چیست ؟
  هیدروکربن ها از دو عنصر هیدروژن و کربن ساخته شده اند که از طریق پیوند اشتراکی ( کووالانسی ) به یکدیگر متصل شده اند 
 • چه رابطه ای بین دمای جوش با تعداد اتم های کربن در هیدروکربن ها وجود دارد؟
  هر چه تعداد کربن بیشتر باشد نقطه جوش و انجماد بیشتر است . مثلاً C۱۰H۱۰ نقطه جوش بالاتری نسبت به C۶H۱۴ دارد
 • دستگاه تقطیر چه عملی انجام می دهد ؟
  دستگاه تقطیر ساده برای جداسازی مخلوط دو مایع کاربرد دارد . در این دستگاه مایع ها براساس تفاوت در دمای جوش از هم جدا می شوند. به طوری که با گرما دادن، مایعی که دمای جوش پایین تری دارد، زودتر بخار و از مخلوط جدا می شود. سپس مولکولهای بخار شده با عبور از یک لوله  ، سرد و دوباره به مایع تبدیل می شوند و از مخلوط دو مایع جدا میشوند
سؤالات متن علوم نهم فصل 3
 • برج تقطیر چیست  ؟
  در پالایشگاه های نفت برای جداسازی اجزای نفت خام را از برج تقطیر استفاده می کنند . در برج تقطیر نفت خام را گرما میدهند. در اثر گرما، هیدروکربن ها تبخیر می شوند و درون برج بالا میروند و در قسمتهای مختلف برج از هم جدا می شوند
 • برش نفتی چیست ؟
  از آنجا که دمای جوش برخی از اجزای سازنده نفت خام به یکدیگر بسیار نزدیک است، نمی توان همه آنها را به طور کامل از هم جدا کرد. بلکه آنها را به صورت مخلوطی از چند هیدروکربن که دمای جوش نزدیک به هم دارند، از هم جدا می کنند. هریک از این مخلوط های هیدروکربنی جداشده، یک برش نفتی نام دارد
 • با توجه به شکل مقابل ، به پرسش های زیر پاسخ دهید:
  الف) در این برج تقطیر، نفت خام را در چند برش جداسازی می کنند ؟
  ۸برش
  ب) دمای جوش کدام برش از بقیه بیشتر است؟
  پائین ترین برش
  پ) مولکول های موجود در کدام برش بزرگ تر و سنگین تر هستند؟ به چه دلیل؟
  برش پائین تر زیرا تعداد کربن بیشتری دارد و دیرتر به جوش می آید .
  ت) تعداد اتم های کربن در مولکول های کدام برش از بقیه کمتر است؟
  برش بالاتر
  ث) رنگ مخلوط ها در کدام برش تیره تر است؟
  در پائین ترین برش
 • در مورد اتن یا اتیلن به سؤالات زیر پاسخ دهید ؟
 • فرمول شیمیایی آن چیست ؟  C۲H۴
  چه ویژگی دارد ؟ گاز بی رنگی است که به طور طبیعی به وسیله برخی از میوه های رسیده مانند گوجه فرنگی و موز آزاد می شود
  در صنعت چه استفاده ای دارد ؟
  ۱) در صنعت کشاورزی از گاز اتن که از نفت خام جدا میشود، برای تبدیل میوه های نارس به رسیده استفاده می کنند.
  ۲) هرگاه گاز اتن را در یک ظرف دربسته حرارت دهیم ، یک تغییر شیمیایی رخ می دهد و طی آن یک ماده مصنوعی به نام پلاستیک تولید می شود
سؤالات متن علوم نهم فصل 3
 • پلی اتن چیست ؟
  فراوردهای است که طی یک تغییر شیمیایی از اتن به دست می آید . در این تغییر شیمیایی مولکول های کوچک به مولکول های بزرگ تبدیل می شوند
 • خواص فیزیکی اتن را با فرآورده های حاصل از آن ( پلی اتن ) مقایسه کنید .
  اتن به حالت گاز می باشد ولی پلی اتن جامد می باشد
 • واکنش بسپارشی شدن را توضیح دهید .
  پیوند دوگانه بین اتم های کربن در اتن می شکند و مولکول های کوچک با پیوند اشتراکی جدید به هم متصل می شوند و زنجیر بلند کربنی را می سازند این تغییر شیمیایی به واکنش بسپارشی شدن معروف است

 • سوزاندن نفت و سایر سوخت های فسیلی چه تأثیری بر کره زمین دارد ؟
  سوزاندن نفت و سایر سوخت های فسیلی، حجم انبوهی از کربن دی اکسید را تولید می کند و مقدار این گاز را در هواکره به میزان قابل توجهی افزایش می دهد . افزایش کربن دی اکسید در هوا کره سبب ایجاد مشکلاتی مانند گرم شدن زمین، آلودگی هوا، ذوب شدن یخ های قطبی و جابه جایی فصل ها شده است
 • مزایای استفاده از پلاستیک چیست ؟
  پلاستیک هایی که از نفت تهیه می شوند، ارزان قیمت هستند، عمر طولانی دارند و استحکام بالایی دارند

دانلود نمونه سؤالات امتحانی نوبت اول و دوم

نام نمونه سؤالدوره تحصیلینام درسنوبت امتحانیدانلود رایگان PDFدانلود فایل word
قرآن هفتم نوبت اول
هفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی هفتم نوبت اولهفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
آمادگی دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هفتم نوبت اولهفتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی هفتم نوبت اولهفتمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی هشتم نوبت اولهشتمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی نهم نوبت اولنهمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هفتم نوبت اولهفتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هشتم نوبت اول
هشتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی نهم نوبت اولنهماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی هفتم نوبت اول
هفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هفتم نوبت اول
هفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون آمادگی دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هفتم نوبت اولهفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هفتم نوبت اولهفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن نهم نوبت اولنهمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن نهم نوبت اولنهمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هفتم نوبت اولهفتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هفتم نوبت اولهفتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هشتم نوبت اولهشتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هشتم نوبت اولهشتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی نهم نوبت اولنهمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی نهم نوبت اولنهمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است