0
 • ویژگی های فلز مس را بیان کنید ؟
   براق ، سرخ رنگ ، رسانایی الکتریکی زیاد ، مقاومت در برابر خوردگی ، قابلیت مفتول شدن
 • فلز مس چگونه تهیه می شود ؟
  از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای بالا
 • کاربردهای فلز مس را بیان کنید ؟
  استفاده از ظروف مسی برای پختن غذا و سیم های مسی در سیم کشی ساختمان
 • در مورد فلزات « مس ، آهن ، منیزیم و طلا » به سؤالات زیر پاسخ دهید :
  • کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد؟
   منیزیم . اگر تکه ای از آن را روی شعله چراغ بگیریم، به سرعت می سوزد و نور خیره کننده ای تولید می کند
  • کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی دهد؟ طلا
  • کدام فلزها واکنش پذیری کمتری دارند؟  مس و آهن
 • در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می زند یا ظروف آهنی؟ چرا؟
  ظروف آهنی زودتر زنگ می زنند چون واکنش پذیری آهن با اکسیژن بیشتر است .و همچنین اگر در معرض اب قرار گیرد زود زنگ میزند ولی مس یکی از فلزاتی است که مقاومت بالایی دربرابر واکنش های شیمیایی دارد، و تنها درصورتیکه برای مدت زمان زیادی در معرض هوا و یا آب دریا قرار بگیرد، زنگ می زند
 • مهم ترین اجزای تشکیل دهنده هوا را نام ببرید ؟
  گازهای نیتروژن، اکسیژن، آرگون، کربن دی اکسید و بخار آب
 • اکسیژن به چه شکل هایی در طبیعت وجود دارد ؟
  • یکی از گازهای تشکیل دهنده هوا است که به صورت مولکول دو اتمی (O2) وجود دارد
  • گاز اوزون است که از مولکول های سه اتمی (O3) تشکیل شده است
 • گاز اوزون در چه جاهایی وجود دارد ؟
  1. در لایه های بالایی هوای اطراف زمین
  2. در هوای آلوده
 • گاز اوزون در لایه های بالایی هوای اطراف زمین چه فایده ای دارد ؟
  از رسیدن پرتوهای پرانرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری می کند و به صورت یک لایه محافظ عمل می کند
 • کاربردهای سولفوریک اسید (H۲So۴) را بیان کنید .
  1. تهیه کود شیمیایی
  2. تهیه رنگ
  3. تولید پلاستیک
  4. چرم سازی
  5. تولید شوینده ها
سؤالات متن علوم نهم فصل 1
 • در فرمول شیمیایی سولفوریک اسید  (H۲So۴) چه عناصری وجود دارند ؟
  عناصر هیدروژن (H) ، اکسیژن (O) و گوگرد (S)
 • در مورد عنصر گوگرد پاسخ دهید :
  1. ویژگی فیزیکی آن چگونه است ؟ جامد ، زردرنگ
  2. در کجا یافت می شود ؟ در دهانه آتشفشان های خاموش یا نیمه فعال
سؤالات متن علوم نهم فصل 1
 • مدل اتمی بور برای اتم عنصرهای اکسیژن (۸O) و گوگرد (۱۶S) را رسم کنید و شباعت و تفاوت این دو مدل اتمی را بیان کنید :
  تفاوت : تعداد الکترون هایی که به دور گوگرد می چرخند بیشتر از اکسیژن است
  شباهت : هر دو در مدار آخر ۶ الکترون دارند

 

 • نیتروژن به چه شکلی در هوا وجود دارد ؟
  به صورت گاز با مولکول های دو اتمی (N2)
 • کاربرد گاز نیتروژن چیست ؟
  بخش عمده گاز نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاک به کار می رود
  گاز آمونیاک → گاز هیدروژن + گاز نیتروژن
 • آمونیاک چه کابرد هایی دارد ؟
  1. یخ سازی
  2. تهیه کود شیمیایی در کشاورزی
  3. تولید مواد منفجره
سؤالات متن علوم نهم فصل 1
 • کربن و فسفر چه کاربرد  هایی دارند ؟
  کربن در نوک مداد – فسفر در ساخت کبریت
سؤالات متن علوم نهم فصل 1
 • مدل اتمی بور را برای عناصر () ، () ، () ، () رسم کنید . مدل اتمی چه عنصرهایی به هم شباهت دارند؟ چرا؟
  • مدل اتمی کربن و سیلیسیم شبیه هم هستند چون در مدار آخر خود ۴ الکترون دارند  .

 

 • مدل اتمی نیتروژن و فسفر به هم شبیه اند چون در مدار آخر خود ۵ الکترون دارند

 • فلوئور چه کاربردی دارد ؟ شباهت اتمی فلوئور و کلر چیست ؟
  فلوئور (F) یکی از موادی است که به خمیردندان می افزایند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود. اتم این عنصر در مدار آخر خود همانند عنصر کلر(Cl)  ۷ الکترون دارد
سؤالات متن علوم نهم فصل 1
 • عنصر کلر چه کاربردهایی دارد؟
  1. تهیه هیدروکلریک اسید
  2. ضد عفونی کردن آب
  3. تهیه آفت کش
  4. میکروب کشی
سؤالات متن علوم نهم فصل 1
 • چرا دانشمندان عناصر را طبقه بندی می کنند ؟
  زیرا طبقه بندی، مطالعه عنصرها را آسانتر می سازد؛ زیرا عنصرهایی که در یک طبقه قرار می گیرند، خواص مشابهی دارند
 • دانشمندان عناصر را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند ؟
  براساس تعداد الکترو نهای موجود در مدار آخر اتم آنها . در این طبقه بندی معمولا عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر اتم آنها برابر است، در یک ستون قرار می گیرند
 • در جدول تناوبی عناصر ، عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفت هاند چه ویژگی مشترکی دارند؟
  تعداد الکترون های مدار آخر آنها برابر است و ویژگی های شیمیایی مشابهی دارند
 • ویژگی های فلز سدیم (Na) را بنویسید .
  1. فلزی جامد است
  2. با آب و اکسیژن به شدت واکنش می دهد و از این رو بسیار واکنش پذیر است
  3. در زیر نفت نگه داری می شود
  4. فلزی نرم است و به راحتی بریده می شود
سؤالات متن علوم نهم فصل 1
 • کدام یک از فلزات جدول زیر ویژگی هایی مشابه سدیم دارد ؟
  لیتیم (Li)
 • هر کدام از عناصر زیردر کدام فعالیت های بدن نقش دارند ؟
  آهن : در ساختار هموگلوبین خون                             سدیم و پتاسیم : در فعالیت های قلب
  ید : در تنظیم فعالیت های بدن                                 کلسیم : در رشد استخوان ها
 • مقدار کدام عنصر در پوسته زمین و در بدن انسان بیشترین مقدار است ؟
  اکسیژن
 • به چه مولکول هایی مولکول های کوچک می گویند ؟ مثال بزنید .
  در مولکول این مواد تعداد اتم ها محدود است مانند گاز اکسیژن (O2) ، آمونیاک (NH3) ، سولفوریک اسید (H2SO4)
 • به چه مولکول هایی درشت مولکول یا بسپار می گویند ؟ مثال بزنید .
  در این نوع مولکول ها ، هر مولکول از تعداد بسیار زیادی اتم ساخته شده است . برای مثال، سلولز از تعداد بسیار زیادی اتم های H ، C ، O تشکیل شده است . همچنین مولکول چربی و مولکول هموگلوبین درشت مولکول هستند
 • بسپار یا درشت مولکول چگونه تشکیل می شود ؟
  هر بسپار از زنجیرهای بلندی تشکیل شده است که از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک به یکدیگر به دست می آید
 • انواع بسپارها را نام ببرید ؟
  طبیعی و مصنوعی
 • بسپارهای طبیعی چگونه به دست می آیند ؟ مثال بزنید .
  این بسپارها از گیاهان یا جانوران به دست می آیند مانند سلولز، نشاسته، گوشت، پشم، ابریشم و پنبه
سؤالات متن علوم نهم فصل 1
سؤالات متن علوم نهم فصل 1
 • چرا تولید بسپارهای مصنوعی مورد توجه شیمیدان ها و متخصصان قرار گرفت ؟
  1. افزایش روزافزون جمعیت
  2. افزایش تقاضا برای مصرف بسپارها
  3. افزایش هزینه تهیه وسایل از بسپارهای طبیعی
 • بسپارهای مصنوعی چگونه به دست می آیند ؟ مثال بزنید .
  از نفت به دست می آیند . مانند پلاستیک
سؤالات متن علوم نهم فصل 1
 • موارد کاربرد پلاستیک را بنویسید .
  1. ساخت قطعات خودرو
  2. مصالح ساختمانی
  3. مواد بسته بندی
  4. بطری
  5. وسایل شخصی
 • چرا پلاستیک را بازگردانی ( بازیافت) می کنند ؟
  1. در محیط زیست به راحتی تجزیه نمی شوند
  2. برای مدت های طولانی در طبیعت باقی می مانند
  3. سوزاندن آنها نیز بخارات سمی وارد هوا می کند

دانلود نمونه سؤالات امتحانی نوبت اول و دوم

نام نمونه سؤالدوره تحصیلینام درسنوبت امتحانیدانلود رایگان PDFدانلود فایل word
قرآن هفتم نوبت اول
هفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
علوم نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی هفتم نوبت اولهفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
آمادگی دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هفتم نوبت اولهفتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات اجتماعی نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی هفتم نوبت اولهفتمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی هشتم نوبت اولهشتمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
انشای فارسی نهم نوبت اولنهمانشای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۵,۰۰۰ ریال – خرید
دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هفتم نوبت اولهفتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی هشتم نوبت اول
هشتماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
املای فارسی نهم نوبت اولنهماملای فارسینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات هفتم نوبت اولهفتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات هشتم نوبت اولهشتممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعات نهم نوبت اولنهممطالعات اجتماعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی هفتم نوبت اول
هفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هفتم نوبت اول
هفتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

سؤالات آزمون عربی هشتم نوبت اولهشتمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سؤالات آزمون عربی نهم نوبت اولنهمعربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون آمادگی دفاعی نهم نوبت اولنهمآمادگی دفاعینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هفتم نوبت اولهفتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی هشتم نوبت اولهشتمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون علوم تجربی نهم نوبت اولنهمعلوم تجربینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی هفتم نوبت اولهفتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی هشتم نوبت اولهشتمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون پیام های آسمانی نهم نوبت اولنهمپیام های آسمانینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هفتم نوبت اولهفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هفتم نوبت اولهفتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن هشتم نوبت اولهشتمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن نهم نوبت اولنهمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون قرآن نهم نوبت اولنهمقرآننوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هفتم نوبت اولهفتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی هشتم نوبت اولهشتمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون ریاضی نهم نوبت اولنهمریاضینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون تفکر هفتم نوبت اولهفتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون تفکر هشتم نوبت اولهشتمتفکر و سبک زندگینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هفتم نوبت اولهفتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هفتم نوبت اولهفتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هشتم نوبت اولهشتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی هشتم نوبت اولهشتمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی نهم نوبت اولنهمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سوالات آزمون زبان انگلیسی نهم نوبت اولنهمزبان انگلیسینوبت اول
رایگان – دانلود
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است