0

برای ثبت نظر ، انتقاد و پیشنهاد از طریق لینک زیر تیکت ثبت کنید :

ثبت تیکت
 • شکست نور را تعریف کنید ؟
  هنگامی که نور از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگر شود سرعت و جهت آن تغییر می کند که به آن شکست نور می گویند
 • در هر یک از موارد زیر ، ادامه پرتوهای نور را رسم کنید و در مورد آن توضیح دهید .
  هنگامی که نور به صورت عمود به سطح شفاف سطح بتابد بدون شکست از آن خارج می شود

هنگامی که نور به صورت مایل از یک محیط شفاف رقیق ( مانند هوا ) وارد یک محیط شفاف غلیظ (مانند شیشه) شود به خط عمود نزدیک می شود
هنگامی که نور به صورت مایل از یک محیط شفاف غلیظ ( مانند شیشه ) وارد یک محیط شفاف رقیق (مانند هوا) شود از خط عمود دور می شود

نکته : خطوط نقطه چین سبز ادامه پرتوهای نور را نشان می دهد در صورتی که دچار شکست نشده بود

 • منشور چیست ؟
  قطعه ای شفاف از جنس شیشه یا پلاستیک که سبب شکسته شدن باریکه نور و گاهی نیز باعث تجزیه و پاشندگی نور تابیده شده به آن می شود
 • در منشور زیر ادامه پرتو های نور را رسم کنید .
  هنگامی که نور وارد منشور می شود به خط عمود نزدیک می شود
  هنگامی که نور از منشور خارج می شود از خط عمود دور می شود
 • پاشندگی نور در منشور را توضیح دهید .
  به تجزیه نور سفید در اثر عبور از محیط شفاف منشور ، پاشندگی نور می گویند
 • طیف نور سفید چیست ؟
  به مجموعه رنگ های تشکیل دهنده نور سفید، طیف نور سفید می گویند که عبارتند از :
  بنفش ، نیلی ، آبی ، سبز ، زرد ، نارنجی ، قرمز
 • در پاشندگی نور سفید توسط منشور، کدام یک از رنگ های نور، بیشتر و کدام یک کمتر شکسته شده است؟
  نور بنفش بیشتر از همه و نور قرمز کمتر از همه شکسته می شود
 • شکل روبه رو مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد. با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک ازدو محیط رقیق تر است.
  نور هنگام ورود از محیط شفاف اول به محیط شفاف دوم از خط عمود دور شده است . بنابراین محیط شفاف دوم رقیق تر از محیط شفاف اول است
سؤالات متن علوم هشتم فصل 15
 • درون کاسه یا لیوان کدری که روی میز قرار دارد، سکه ای بیندازید. یکی از افراد گروه مطابق شکل الف آنقدر از میز دور شود تا بتواند سکه را درست از لبه کاسه ببیند. سپس از دوست خود بخواهید تا کمی عقب تر برود به طوری که سکه درون کاسه را نبیند (شکل الف) اکنون به آرامی درون کاسه آب بریزید (شکل ب) تا دوستتان دوباره سکه را ببیند. علت دیده شدن سکه در حالت دوم چیست ؟
  در حالت شکل الف پرتوهای نوری که از سکه به اطراف می تابد به سمت چشم شخص نمی رود در نتیجه سکه دیده نمی شود .

در حالت شکل ب وقتی آب داخل ظرف می ریزیم پرتوهای نوری که از سکه به اطراف می تابد در هنگام خروج از آب شکسته شده و به سمت چشم بیننده می رود . در نتیجه سکه دیده می شود

 • انواع عدسی را نام برده و شکل آنها را رسم کنید ؟
  ۱) عدسی محدب یا همگرا

۲) عدسی مقعر یا واگرا

 • عدسی همگرا و واگرا چه تفاوتی با هم دارند ؟
  ۱) عدسی همگرا وسط آن ضخیم تر ازلبه های آن است و عدسی واگرا لبه های آن ضخیم تر از وسط آن است

۲) پرتوهای نور در اثر برخورد با عدسی همگرا شکسته شده و در یک نقطه به نام کانون جمع می شوند اما در عدسی واگرا پرتوهای شکست از هم دور می شوند

 • کانون در عدسی چیست ؟
  محل برخورد پرتو های خروجی ( شکست ) و یا امتداد آن ها از یک عدسی است
  امتداد پرتوهای شکست

محل برخورد پرتوهای شکست

 • فاصله کانونی عدسی چیست ؟
  فاصله بین کانون عدسی تا عدسی را فاصله کانونی عدسی می گویند

 • ویژگی تصویر در عدسی واگرا چیست ؟ در چه مواردی استفاده می شود ؟
  تصویر همه ی اجسام از پشت عدسی های واگرا همواره کوچک تر از جسم ، مستقیم و مجازی است
  در عینک افرادی که چشم آن ها نزدیک بین است استفاده می شود
 • ویژگی تصویر در عدسی همگرا چیست ؟ در چه مواردی استفاده می شود ؟
  تصویر در پشت عدسی همگرا بر اساس مکان قرار گرفتن جسم حالت های مختلفی دارد
  در عینک افرادی که چشم آن ها دوربین است استفاده می شود
  در ذره بین ، میکروسکوپ ، تلسکوپ و خیلی از وسایل نوری از این عدسی استفاده می شود

یک نظر

 • زینب گفت:

  خیلییییی مطالب عالیییی ومفیدبود😍😍😍😍🤩🤩🤩🥰🥰🥰
  ممنون ازکسی که این مطالب روارائه دادند 😘😘😘😘😘😘

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است