0

برای ثبت نظر ، انتقاد و پیشنهاد از طریق لینک زیر تیکت ثبت کنید :

ثبت تیکت
 • جسم منیر و غیر منیر را تعریف کنید و برای هر یک مثالی بزنید ؟
  هر جسمی که از خود نور تولید می کند، جسم منیر یا چشمه نور نامیده می شود مانند خورشید، لامپ روشن و هر جسم شعله ور
  جسم هایی که از خود نوری تولید و منتشر نمی کنند و نوری را که از چشمه های نور به آنها تابیده می شود به طرف چشم ما بازمی تابانند جسم غیر منیر نامیده می شوند مانند مداد و کتاب
 • چشمه نور به چند دسته تقسیم می شود ؟ برای هر یک مثالی بزنید .
  چشمه گسترده نور مانند : چشمه گسترده نور
  چشمه نقطه  ای نور : مانند ستارگانی که در آسمان شب می درخشند یا لامپ روشنی که در فاصله نسبتاً دوری از ما قرار دارد
 • پرتو نور چیست ؟ انواع پرتوهای نور را رسم و نامگذاری کنید .
  نازک ترین باریکه نوری را که بتوان تصور کرد، پرتو نور نامیده می شود
 • آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد نور به خط راست منتشر میشود؟
  سه مقوای هم اندازه را روی هم قرار داده و سوراخی را ایجاد میکنیم سپس مقوا هارا با فاصله و به صورت عمود بر زمین قرار میدهیم و پشت مقوای اول چراغ قوه ای روشن میکنیم اگر نور چراغ قوه به رده برسد و نقطه ای نورانی روی پرده آشکار شود به این مهناست که نور به خط راست سیر میکند و از هر سه سوراخ که روی یک خط قرار دارند عبور کرده تا به پرده برسد
سؤالات متن علوم هشتم فصل 14
 • اجسام شفاف ، نیمه شفاف و کدر چه تفاوتی با هم دارند ؟
  جسم شفاف : اجسامی مانند شیشه و آب، نور را از خود عبور می دهند
  جسم کدر : اجسامی مانند چوب، سنگ و مقوا که جلوی عبور نور را می گیرند.
   جسم نیمه شفاف : جسم هایی مانند کاغذ پوستی، که تنها بخشی از نور تابیده شده را عبور می دهند و از پشت آنها اجسام به وضوح دیده نمی شوند
 • سایه چیست ؟
  هرگاه جسم کدری مقابل یک چشمهٔ نور قرار گیرد در پشت جسم، فضای تاریکی ایجاد می شود که به آن سایه می گویند
 • در چه مواردی سایه و در چه مواردی نیم سایه تشکیل می شود ؟
  وضوح سایه در مرز آن به ابعاد چشمه نور بستگی دارد. اگر چشمه نور نقطه ای باشد یا مانند شکل زیر یک صفحه کدر با روزنه کوچک را بین جسم و چشمه نور قرار دهیم، سایه ای با مرزهای واضح روی پرده تشکیل می شود. در غیر این صورت، علاوه بر آن نیم سایه ای نیز روی پرده تشکیل می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 14
سؤالات متن علوم هشتم فصل 14
 • توضیح دهید چگونه تشکیل سایه می تواند دلیل انتشار نور به خط راست باشد .
  اگر نور به خط راست منتشر نمی شد ما می توانستیم پشت جسمی که سایه دارد را نیز نورانی ببینیم ولی در این حالت این مکان به سایه تبدیل می شود
 • خورشید گرفتگی (کسوف) چه تفاوتی با ماه گرفتگی ( خسوف ) دارد ؟
  خورشیدگرفتگی (کسوف) : هرگاه خورشید و ماه و زمین در یک راستا باشند و ماه در وسط قرار بگیرد سایه ماه بر روی زمین می افتد و خورشید گرفتگی رخ می دهد

سؤالات متن علوم هشتم فصل 14

ماه گرفتگی ( خسوف ) : هرگاه خورشید و زمین و ماه در یک راستا قرار بگیرند و زمین در وسط باشد سایه زمین بر روی ماه می افتد و ماه گرفتگی رخ می دهد

سؤالات متن علوم هشتم فصل 14

 • پدیده خورشیدگرفتگی را افراد بیشتری می بینند یا پدیده ماه گرفتگی را ؟
  پدیده ماه گرفتگی . زیرا اندازه زمین بزرگتر از ماه است و سایه بزرگتری بر روی ماه ایجاد می کند و تقریبا نیمی از مردم زمین آن را می بینند
 • بازتاب نور چیست ؟
  برگشت نور از سطح یک جسم را بازتاب نور می گویند.
سؤالات متن علوم هشتم فصل 14
 • تفاوت بازتاب منظم و نامنظم را با رسم شکل بیان کنید .
  اگر سطح یک جسم، مانند آینه تخت، کاملاً صاف و هموار باشد، همه پرتوهای موازی را که به آن می تابند به صورت پرتوهای موازی بازمی تاباند که این بازتاب را بازتاب منظم می نامند.
  سطح بسیاری از اجسامی که در اطراف ما وجود دارند، ناصاف است. بنابراین وقتی یک دسته پرتو موازی نور به سطح صفحه می تابد در جهت های مختلف و به طور نامنظم بازمی تابند که این بازتاب را بازتاب نامنظم می نامند.
 • زاویه تابش و بازتاب را تعریف کنید .
  زاویه بین پرتو تابش و خط عمود را زاویه تابش و زاویه بین پرتو بازتاب و خط عمود را زاویه بازتاب می نامند
 • قانون بازتاب نور را بیان کنید .
  در هر تابش ( منظم یا نامنظم ) همواره زاویه تابش و بازتاب با هم برابرند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 14
 • ویژگی های تصویر در آینه تخت را بیان کنید .
  تصویری که در آینه تخت تشکیل می شود، شبیه جسم است و به نظر می رسد، پشت آینه قرار دارد. از آنجا که می دانیم پشت آینه چیزی نیست، می گوییم تصویر تشکیل شده در آینه تخت، تصویر مجازی است
 • چگونگی تشکیل تصویر در آینۀ تخت را با رسم شکل نشان دهید .
سؤالات متن علوم هشتم فصل 14
 • آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد فاصله جسم از آینه تخت با فاصله تصویر از آینه برابر است.
  در یک طرف شیشه دودی شمع روشنی قرار می دهیم و در طرف دیگر آن شمع خاموشی را با همان فاصله و همان اندازه شمع روشن قرار می دهیم . اگر از طرف شمع روشن به شیشه نگاه کنیم چنین تصور می شود که شمع خاموش نیز روشن است
 • پیرابین چیست و ساختمان آن چگونه است و چه کاربردی دارد ؟
  برای دیدن اجسامی که پشت یک مانع قرار دارند از وسیله ای به نام پیرابین یا پیرامون نما استفاده می شود که شامل دو آینه تخت است که نسبت به یکدیگر موازی اند و پس از دو بار بازتاب، پرتوهای نور به چشم ناظر می رسند و در زیردریایی ها از آن استفاده می شود .
سؤالات متن علوم هشتم فصل 14
 • اندازه تصویر در آینه های تخت و کروی چه تفاوتی با هم دارند ؟
  آینه تخت، تصویری تشکیل می دهد که درست به همان اندازه جسم است اما آینه های کروی تصویری بزرگ تر یا کوچک تر از جسم تشکیل می دهند
 • آینه مقعر (کاو ) چه تفاوتی با آینه محدب ( کوژ ) دارد ؟
  اگر سطح بیرونی یک پوسته کروی را با لایه نازکی از جیوه بپوشانیم، سطح درونی آن صیقلی و بازتاب دهنده نور خواهد بود در این صورت به آن، آینه مقعر یا کاو می گویند .
  اگر سطح درونی پوسته کروی را با لایه نازکی از جیوه بپوشانیم به آن، آینه محدب یا کوژ گفته می شود در آینه های کوژ سطح بیرونی یا برآمده، صیقلی و بازتاب دهنده نور است
سؤالات متن علوم هشتم فصل 14
 • از جسمی که در فاصله دور قرار دارد چگونه تصویر آن در آینه مقعر ( کاو ) تشکیل می شود ؟
  هرگاه جسمی در فاصله دوری از یک آینه قرار داشته باشد، پرتوهایی که از آن جسم به سطح آینه می تابند با یکدیگر موازی اند. این پرتوها پس از بازتاب از آینه کاو، همگرا می شوند و یکدیگر را در نقطه ای به نام کانون آینه قطع می کند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 14
 • چرا دندانپزشکان برای دیدن لکه های دندان از آینه کاو استفاده می کنند ؟
  زیرا در این حالت تصویری مجازی و بزرگ تر از دندان در آینه تشکیل می شود برای این کار، آینه را طوری پشت دندان ها قرار می دهند که دندان موردنظر در فاصله بین آینه و کانون آینه قرار گیرد
سؤالات متن علوم هشتم فصل 14
 • اگر جسمی در خارج از کانون آینه قرار داشته باشد تصویر آن در آینه مقعر چه ویژگی هایی دارد ؟
  اگر جسمی در خارج از کانون آینه مقعر باشد تصویری از آن بر روی پرده تشکیل می شود که به آن تصویر حقیقی می گویند و نسبت به جسم وارونه و بزرگتر از جسم است
 • فاصله کانونی چیست ؟
  فاصله کانون تا آینه، فاصله کانونی نامیده می شود
 • چگونگی تشکیل نصویر در آینه محدب ( کوژ ) را توضیح دهید .
  وقتی پرتوهای موازی نور به سطح یک آینه کوژ بتابند، پس از بازتاب از آینه از یکدیگر دور یا واگرا می شوند. امتداد این پرتوها در پشت آینه یکدیگر را قطع می کنند به این نقطه کانون مجازی آینه کوژ گفته می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 14
 • به دلیل کدام ویژگی از آینه های کوژ در وسایل نقلیه ، فروشگاه ها و پیچ جاده ها استفاده می شود ؟
  زیرا میدان دید (یعنی فضایی که یک نفر در آینه، پشت سر خود را می‌بیند) آن بزرگتر از سایر آینه ها است
 • ویژگی های تصویر در آینه کوژ را بیان کنید .
  تصویر در آینه کوژ همواره کوچکتر از جسم ، مجازی و مستقیم است
سؤالات متن علوم هشتم فصل 14

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است