0

برای ثبت نظر ، انتقاد و پیشنهاد از طریق لینک زیر تیکت ثبت کنید :

ثبت تیکت
 • هوازدگی چیست ؟
  هوازدگی عاملی است که باعث خرد شدن سنگ ها می شود
 • قطعات حاصل از هوازدگی چگونه جابجا می شوند ؟
  این قطعات و ذّرات را عواملی مثل باد، آب، یخچال و… از بالای کوه به پایین منتقل می کنند
 • مراحل هوازدگی سنگ ها در اثر یخ زدن آب در درز و شکاف سنگ ها را بیان کنید .
  • یخ زدن و افزایش حجم آن
  • ذوب یخ
  • یخ زدن دوباره آب و افزایش حجم آن
  • خردشدن سنگ
سؤالات متن علوم هشتم فصل 13
سؤالات متن علوم هشتم فصل 13
 • عوامل هوازدگی فیزیکی را بیان کنید ؟
  • برخورد سنگ ها در اثر جریان آب رودخانه
  • رشد ریشه گیاهان در شکاف سنگ ها
  • سنگ های رسوبی لایه لایه اند و اگر دراثر فرسایش سنگ های بالایی، فشار از روی لایه های زیرین برداشته شود، سنگ های زیرین به دلیل انبساط ورقه ورقه می گردند و شبیه پوست پیاز از هم جدا می شو ند
  • برخورد ذرات ریز شن و ماسه توسط باد به سنگ ها
سؤالات متن علوم هشتم فصل 13
سؤالات متن علوم هشتم فصل 13
 • تفاوت هوازدگی فیزیکی و شیمیایی چیست ؟
  در هوازدگی شیمیایی، ترکیب شیمیایی سنگ عوض می شود؛ مانند تبدیل سنگ به خاک اما در هوازدگی فیزیکی سنگ به قطعات ریزتر تبدیل می شود
 • غارهای آهکی چگونه بوجود می آیند ؟
  آب باران که دارای کربن دی اکسید است در زمین های آهکی نفوذ می کند و با انحلال سنگ های آهکی غار ها را به وجود می آورد. این عمل، نوعی هوازدگی شیمیایی محسوب می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 12
 • تفاوت رسوباتی که توسط رودخانه و یخچال جابه جا می شوند چیست ؟
  در رسوباتی که توسط رودخانه حمل می شوند ، ذرات لبه های تیز خود را از دست می دهند و گردتر می شوند اما رسوباتی که یخچال ها حمل می کنند، معمولاً زاویه دار هستند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 13
 • لایه های رسوبی چگونه تشکیل می شوند ؟
  وقتی رودخانه نهشته ها را به طرف دریاچه یا دریا حمل می کند، پس از اینکه این ذرات به داخل دریا رسیدند براساس اندازه ته نشین می شوند (ابتدا ذرات درشت، سپس ذرات ریزتر) و لایه رسوبی را به وجود می آورند
سؤالات متن علوم هشتم فصل 13
 • چرخه سنگ را تعریف کنید .
  سنگ های موجود در کره زمین در اثر فرایندهای مختلف مانند هوازدگی، انجماد مواد مذاب و دگرگونی به یکدیگر تبدیل می شوند. به این تغییرات چرخه سنگ گفته می شود
سؤالات متن علوم هشتم فصل 13

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است