0

برای ثبت نظر ، انتقاد و پیشنهاد از طریق لینک زیر تیکت ثبت کنید :

ثبت تیکت
 • سنگ کره از چه موادی تشکیل شده است ؟
  سنگ و کانی
 • کانی چیست ؟
  کانی ها منابع خدادادی اند که در دل سنگ ها نهفته شده اند و از آنها در زندگی روزمره ما به شکل های مختلف استفاده می شود
 • موارد کاربرد کانی ها را بنویسید .
  • به عنوان کانی قیمتی در جواهرسازی مانند فیروزه و یاقوت

سؤالات متن علوم هشتم فصل 11

سؤالات متن علوم هشتم فصل 11

سؤالات متن علوم هشتم فصل 11

 • به عنوان مادۀ ارزشمند معدنی از زمین استخراج می شوند مانند مس و هماتیت ( آهن)

سؤالات متن علوم هشتم فصل 11

سؤالات متن علوم هشتم فصل 11

 • به طور مستقیم یا غیرمستقیم در صنعت و ساخت وسایل، قطعات و تجهیزات صنعتی مانند مسکوویت(طلق نسوز) و کوارتز

سؤالات متن علوم هشتم فصل 11

سؤالات متن علوم هشتم فصل 11

 • برخی مصرف خوراکی دارند و در داروسازی و تهیه لوازم بهداشتی کاربرد دارند مانند کانی فلوئوریت (که در تهیه خمیردندان استفاده می شود) و کانی تالک (پودر بچه)

سؤالات متن علوم هشتم فصل 11

سؤالات متن علوم هشتم فصل 11

 • برخی کانی ها وضعیّت حاکم بر گذشته زمین را نشان می دهند؛ و از آنها برای شناساسی محیط تشکیل شان استفاده می شود مانند نمک خوراکی (هالیت) وگچ (ژیپس) که نشان دهنده اوضاع آب و هوایی گرم و خشک در زمان تشکیل آنهاست

 • چهار ویژگی کانی ها را بنویسید .
  کانی ها مواد طبیعی، جامد و متبلوری اند که ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی دارند
 • فراوانی کانی ها به چه عواملی بستگی دارد ؟
  • شرایط تشکیل کانی
  • مقدار پایداری و مقاومت آنها در برابر فرسایش
  • فراوانی عناصر تشکیل دهنده آنها
 • روش های تشکیل کانی ها را بنویسید .
  • تبلور مواد مذاب هنگام سرد شدن مانند بیشتر کانی های قیمتی
  • تبخیر محلول های فراسیر شده مانند کانی هالیت
  • تحت تأثیر گرما، فشار و واکنش با محلول های داغ مانند گرافیت
 • از چه خواص فیزیکی کانی ها برای شناسایی کانی ها استفاده می شود ؟
  • شکل بلور
  • رنگ
  • سختی
 • از چه خواص شیمیایی کانی ها برای شناسایی کانی ها استفاده می شود ؟
  واکنش پذیری کانی با اسید
 • چگونه از خواص نوری برای شناسایی کانی ها استفاده می شود ؟
  مقاطع نازکی از کانی ها تهیه شده و توسط میکروسکوپ های ویژه کانی شناسی بررسی می شود
 • به چه کانی هایی نامهربان می گویند ؟ یک نمونه مثال بزنید .
  برخی از کانی ها در طبیعت وجود دارند که برای سلامتی انسان ضرر دارند مانند کانی پنبه نسوز (آزبست )

سؤالات متن علوم هشتم فصل 11

 • در مورد کانی آزبست به سؤالات زیر پاسخ دهید :
  • به چه صورت در طبیعت وجود دارد ؟ به صورت رشته الیاف طبیعی
  • به چه دلیل از آن استفاده می شود ؟ به دلیل مقاومت زیاد در برابر گرما و کشش
  • در تهیه چه وسایلی از آن استفاده می شود ؟ لنت ترمز، لباس های ضد حریق، سقف های کاذب
  • چه آسیبی به بدن ما می رساند ؟ از طریق تنفس وارد شش ها می شوند و به دیواره شش می چسبند و یاخته های شش را به یاخته های سرطانی تبدیل می کنند
 • برای نامگذاری کانی ها از چه ملاک هایی استفاده می شود ؟
  • نام محل پیدا شدن آن کانی برای اولین بار
  • نام کاشف آن
  • به افتخار نام دانشمندان برجسته
  • خواص کانی ها مانند خاصیت آهن ربایی، رنگ، ترکیب شیمیایی و …
 • به چه کانی هایی کانی ملی می گویند ؟ مثال بزنید .
  • برای اولین بار در ایران کشف شده اند مانند کانی ایرانیت که اولین بار در ایران کشف شد
  • به افتخار زمین شناسان و دانشمندان ایرانی نام گذاری شده اند مانند کانی های بیرونیت و آویسنیت که به ترتیب به نام ابوریحان بیرونی و ابوعلی سینا نام گذاری شده اند

سؤالات متن علوم هشتم فصل 11

 • بر اساس ترکیب شیمیایی کانی ها به چند دسته طبقه بندی می شوند ؟
  • سیلیکات ها: عنصر سیلیسیم (Si) در خود دارند مانند مانند کوارتز و مسکوویت
  • غیر سیلیکات ها: فاقد عنصر سیلیسیم هستند مانند فیروزه، هالیت و هماتیت
 • کانی های سیلیکاتی چگونه تشکیل می شوند ؟
  عمدتاً از انجماد و تبلور مواد مذاب حاصل می شوند

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است