• از تغییرهای شیمیایی مفید یا مضر مثالی بزنید .
  ترش شدن شیر، تغییر شیمیایی غیرمفیدی است؛ زیرا شیر ترش شده قابل خوردن نیست در حالی که پختن غذا تغییر شیمیایی مفیدی است و کمک می کند تا هضم آن در بدن ما آسان تر انجام شود
دانلود پاورپوینت فصل ۲ علوم هشتم
سؤالات متن علوم هشتم فصل 2
 • چند تغییر شیمیایی غیر مفید را نام ببرید ؟
  آتش سوزی در جنگل – پیر شدن – فاسد شدن سیب – زنگ زدن آهن – پوسیدن کاغذ
سؤالات متن فصل 2 علوم هشتم
 • کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی و کدام یک شیمیایی است ؟
  میخ آهنی در محلول کات کبود : شیمیایی                  آزمایش کوه آتشفشان : شیمیایی
  جوشیدن آب : فیزیکی                                                  تخم مرغ در سرکه : شیمیایی
 • نشانه های تغییر شیمیایی کدامند ؟
  تغییر رنگ – تولید گاز – رسوب کردن – تولید گرما
 • سوختن چیست ؟
  تغییری شیمیایی است که با تولید نور و گرما همراه است
 • چرا باید سوختن مواد را مهار کرد ؟
  زیرا در غیر این صورت، نمی توانیم از انرژی شیمیایی آزاد شده آنها به درستی استفاده کنیم و گاهی ممکن است خسارت های زیادی به بارآورد مانند آتش سوزی در جنگل ها،مزارع، کارخانه ها و …
 • چرا اگر شمع روشن در زیر ظرف بزرگتری قرار دهیم زمان بیشتری روشن می ماند ؟
  هر چه مقدار هوای درون ظرف بیشتر باشد، شمع، زمان بیشتری روشن می ماند؛ زیرا اکسیژن بیشتری در ظرف هست
 • گازهای اصلی تشکیل دهنده هوا را نام برده و درصد هر کدام را در هوا مشخص کنید .
  نیتروژن ۷۸ درصد و اکسیژن ۲۱ درصد
سؤالات متن علوم هشتم فصل 2
 • چرا گاز اکسیژن تولید شده از آب اکسیژنه ، ذغال نیمه افروخته را شعله ور می کند ؟
  زیرا مقدار گاز اکسیژن در هوای معمولی ۲۱ درصد است و هر چه این مقدار بیشتر شود سرعت سوختن بیشتر می شود .
سؤالات متن علوم هشتم فصل 2
دانلود پاورپوینت فصل ۲ علوم هشتم
 • سه شرط لازم برای انجام فرآیند  سوختن را بیان کنید .
  ماده سوختنی، اکسیژن و گرما
سؤالات متن علوم هشتم فصل 2
 • در اثر سوختن شمع چه موادی تولید می شود ؟ نمودار سوختن شمع را رسم کنید .
  گاز کربن دی اکسید، بخار آب، نور و گرما
  گرما و نور + بخار آب + گاز کربن دی اکسید  «««««  گاز اکسیژن + شمع (هیدروکربن)
 • در واکنش زیر واکنش دهنده و فرآورده را مشخص کنید .

 • گاز اکسیژن و شمع که دچار تغییر شیمیایی می شوند، واکنش دهنده نامیده می شوند و به بخار آب و گاز کربن دی اکسید، که در اثر تغییر شیمیایی تولید می شوند، فراورده می گویند
 • گاز کربن مونوکسید چگونه تولید می شود ؟ این گاز چه ویژگی هایی دارد ؟
  در اثرسوختن چوب و گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوا در آن جریان ندارد، علاوه بر کربن دی اکسید و بخار آب، گاز کربن مونوکسید نیز تولید می شود . کربن مونوکسید، گاز بی رنگ، بی بو و بسیار سمی و کشنده ای است به طوری که هرگاه یک نفر به مدت چند دقیقه در معرض این گاز قرار بگیرد، مسموم می شود و ممکن است بمیرد
 • آزمایشی را طراحی کنید که بتوان با استفاده از آن نشان داد که از سوختن شمع، بخار آب و گاز کربن دی اکسید تولید می شود ؟
  بالای شمع در حال سوختن ظرف استیل می گیریم و قطرات ریز آب روی آن تشکیل می شود و اگر گاز های تولید شده در فرآیند سوختن را در آب آهک وارد کنیم رنگ آب آهک کدر و شیری رنگ خواهد شد
 • در واکنش زیر ، چگونه انرژی شیمیایی کار انجام می دهد ؟

 • در این واکنش گاز کرین دی اکسید تولید شده که با افزایش حجم گاز به درب قوطی فشار وارد کرده و باعث پرتاب آن به سمت بالا می شود .
دانلود پاورپوینت فصل ۲ علوم هشتم
 • گرمای لازم برای شروع فرآیند سوختن چگونه تأمین می شود ؟
  با استفاده از شعله کبریت یا جرقه الکتریکی
 • انسان ها چگونه انرژی موردنیاز خود برای راه رفتن، فکر کردن، کار کردن و . . . را تأمین می کنند ؟
  با سوزاندن مواد غذایی ای که می خورند
 • حبه قند آغشته به خاک باغچه، سریع تر می سوزد و به سوختن ادامه می دهد ؟
  زیرا در خاک باغچه ماده ای هست که کمک می کند سوختن قند آسان تر انجام شود. این ماده کاتالیزگر نام دارد
 • آنزیم چیست ؟ مثالی بزنید .
  در بدن موجودات زنده نیز کاتالیزگرهای گوناگونی به نام آنزیم وجود دارند که سبب می شوند تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده سریع تر انجام شوند مثلا گلوکز در بدن موجودات زنده در حضور آنزیم با اکسیژن هوا ترکیب و ضمن آزاد کردن انرژی به کربن دی اکسید و بخارآب تبدیل می شود
 • چگونه می توان انرژی شیمیایی مواد را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد ؟
  اگر فلزهای مس و آهن را در شرایط مناسب ( به وسیله چند عدد لیمو ترش ) به طور غیر مستقیم به یکدیگر متصل کنیم ، یک باتری ساخته ایم و می توانیم انرژی الکتریکی تولید کنیم . در اینجا نیز تغییرهای شیمیایی رخ می دهند و انرژی شیمیایی مواد به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

۲ نظر

ارسال نظر

error: سایت در برابر کپی برداری محافظت شده است