آزمایش های علوم

آزمایش های علوم

آزمایش های ساده علوم تجربی

  • آزمایش آب ضد جاذبه – آبی که با جاذبه زمین مقابله می کند

    تعداد بازدید این مطلب : ۸۲ بار

  • قدرت فشار هوا

    روشی بسیار جذاب برای مچاله کردن قوطی نوشابه روش های بسیار زیادی وجود دارد که از طریق آن می توان قوطی نوشابه را خرد یا مچاله کرد مثلا با دست یا پا یا سر . اما هیچ یک از این راه ها مانند این آزمایش برای شما جالب نحواهد بود . فقط تا زمان مچاله […]

error: Content is protected !!